Posted on 01.01.2013 in Historia, Miejsca pamięci |

RZESZÓW

Ważne postaci i wydarzenia z historii walki rzeszowskiej AK upamiętniają także tablice umieszczone na miejskich kościołach: oo. Bernardynów, Farnym i Garnizonowym. Są też dwie tablice na froncie kościoła św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu poświęcone pamięci ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” – inspektora rzeszowskiego, ks. Józefa Czyża ps. „Wołysz” – kapelana AK i bliskiego współpracownika „Pługa”, który przechowywał archiwum AK na strychu staromiejskiego kościoła, Michała Beresia ps. „Bem” – dowódcy Placówki Słocina i grupy dywersyjnej, która dokonała udanego zamachu na życie dwóch rzeszowskich gestapowców, oraz Edwarda Brydaka ps. „Andrzej” – dowódcy Obwodu Rzeszów.
Z inicjatywy Koła Nr 1 ŚZŻAK wybudowano symboliczny grobowiec ppłk. Ł. Cieplińskiego na cmentarzu Rzeszów-Pobitno oraz obelisk na cmentarzu Wilkowyja.

Tablica na murze kościoła Gimnazjalnego w Rzeszowie

Tablica na murze kościoła Gimnazjalnego w Rzeszowie

Tablica na murze kościoła Garnizonowego w Rzeszowie

Tablica na murze kościoła Garnizonowego w Rzeszowie

Tablica na Staromieściu. Zbiory własne W. Kameckiego.

Tablica na Staromieściu. Zbiory własne W. Kameckiego.

Tablica na murze Bazyliki oo. Bernardynów w Rzeszowie.

Tablica na murze Bazyliki oo. Bernardynów w Rzeszowie.

Zbiory W. Kameckiego.

Zbiory W. Kameckiego.

Symboliczny grób ppłk. Łukasza Cieplińskiego na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie

Symboliczny grób ppłk. Łukasza Cieplińskiego na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie

SYMBOLICZNY NAGROBEK CZŁONKÓW IV ZG WiN I ŻOŁNIERZY PODOKRĘGU AK RZESZÓW NA CMENTARZU WILKOWYJA

fot. A. Iwaszek

fot. A. Iwaszek

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY WIĘŹNIÓW NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH NA CMENTARZU WILKOWYJA W RZESZOWIE

Pomnik więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, fot. A. Iwaszek

Pomnik upamiętniający więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, fot. A. Iwaszek

Pomnik więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, fot. A. Iwaszek

Pomnik upamiętniający więźniów nazistowskich obozów koncentracyjnych na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, fot. A. Iwaszek

 

TURZA

POMNIK POMORDOWANYCH W TURZY
Został zbudowany w 1995 r. według projektu Piotra Kidy dla upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie od sierpnia do października 1944 r. byli przetrzymywani w obozie we wsi Trzebuska koło Sokołowa Małopolskiego a następnie skrytobójczo i bestialsko mordowani przez NKWD w lesie turzańskim, zwanym dzisiaj przez mieszkańców Podkarpacia „Małym Katyniem”.

Pomnik w Turzy, fot. A. Iwaszek

Pomnik w Turzy, fot. A. Iwaszek

Napis przed mogiłą głosi:
„Tu spoczywają żołnierze Armii Krajowej Placówki Ropczyce:
ppor. ZDZISŁAW BRUNOWSKI PS. „CYGAN”
kpr. ZDZISŁAW ŁASKAWIEC PS. „MONTER”
pchor. EUGENIUSZ ŻYMRÓZ PS. „MACEDOŃCZYK”
zamordowani jesienią 1944 r. przez NKWD”

Pomnik w Turzy, fot. A. Iwaszek

Pomnik w Turzy, fot. A. Iwaszek

Przy pomniku „spętanych rąk” czytamy:
„PAMIĘCI OFIAR TERRORU SOWIECKIEGO – WIĘŹNIÓW OBOZU ŚLEDCZEGO I FRONTU UKRAIŃSKIEGO W TRZEBUSCE – ZAMORDOWANYCH W TYM LESIE W 1944 R.”

Krzyż w lesie turzańskim, fot. A. Iwaszek

Krzyż w lesie turzańskim, fot. A. Iwaszek

DĘBICA

POMNIK ŻOŁNIERZY AK OBWODU DĘBICA „DESER” NA KAŁUŻÓWCE
Wzniesiony na polanie Kałużowka ku pamięci żołnierzy II Zgrupowania Obwodu AK Dębica „Deser” (Gumniska-Braciejowa-Głobikowa), którzy pod dowództwem mjr. Adama Lazarowicza  stoczyli ciężką walkę z oddziałami niemieckimi w czasie akcji „Burza” w dniach 23-24 sierpnia 1944 r. Od lat, w rocznicę bohaterskiego boju, żołnierze z dębickiego Koła ŚZŻAK organizują tutaj msze św. w hołdzie 60 poległym partyzantom, których nazwiska widnieją na tablicy symbolicznego pomnika.

Pomnik Żołnierzy AK na Kałużówce, zbiory por. Jana Czapli

Pomnik Żołnierzy AK na Kałużówce, zbiory por. Jana Czapli

KWATERA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ NA CMENTARZU WOJSKOWYM

Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Dębicy, zbiory por. Jana Czapli

Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Dębicy, zbiory por. Jana Czapli

OBELISK DLA POLEGŁYCH

Jest wyrazem pamięci dla 54 więźniów z Rzeszowa, Tarnowa i Krakowa, którzy jako zakładnicy niemieccy zostali rozstrzelani 2 lutego 1944 r. przez oprawców niemieckich w odwecie za akcję dokonaną przez AK na pociąg z wojskiem niemieckim w Czarnej koło Tarnowa.

Obelisk ku pamięci pomordowanych zakładników w Dębicy, zbiory por. Jana Czapli

Obelisk ku pamięci pomordowanych zakładników w Dębicy, zbiory por. Jana Czapli

OBELISK KU PAMIĘCI KAZIMIERZA GŁASZCZKI
Z inicjatywy Koło w Dębicy miejscowy urząd miasta ufundował pamiątkowy obelisk upamiętniający bohaterskiego kpr. pchor. Kazimierza Głaszczkę „Ryś”, który zginął w walce z gestapowcami.

Obelisk ku czci Kazimierza Głaszczki w Dębicy, zbiory por. Jana Czapli

Obelisk ku czci Kazimierza Głaszczki w Dębicy, zbiory por. Jana Czapli

MIELEC

Sadkowa Góra - powiat mielecki. Pomnik lotników RAF-u, którzy zginęli w wypadku lotniczym wskutek uszkodzenia Halifaxa przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, po zrzuceniu zaopatrzenia dla AK. Wzniesiony w 2009 r.

Sadkowa Góra - powiat mielecki. Pomnik lotników RAF-u, którzy zginęli w wypadku lotniczym wskutek uszkodzenia Halifaxa przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, po zrzuceniu zaopatrzenia dla AK. Wzniesiony w 2009 r.

Sadkowa Góra - powiat mielecki. Pomnik lotników RAF-u, którzy zginęli w wypadku lotniczym wskutek uszkodzenia Halifaxa przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, po zrzuceniu zaopatrzenia dla AK. Wzniesiony w 2009 r. Zbliżenie tablicy z inskrypcją.

Sadkowa Góra - powiat mielecki. Pomnik lotników RAF-u, którzy zginęli w wypadku lotniczym wskutek uszkodzenia Halifaxa przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, po zrzuceniu zaopatrzenia dla AK. Wzniesiony w 2009 r. Zbliżenie tablicy z inskrypcją.

Sadkowa Góra - powiat mielecki. Pomnik lotników RAF-u, którzy zginęli w wypadku lotniczym wskutek uszkodzenia Halifaxa przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, po zrzuceniu zaopatrzenia dla AK. Wzniesiony w 2009 r. Tablica informacyjna.

Sadkowa Góra - powiat mielecki. Pomnik lotników RAF-u, którzy zginęli w wypadku lotniczym wskutek uszkodzenia Halifaxa przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, po zrzuceniu zaopatrzenia dla AK. Wzniesiony w 2009 r. Tablica informacyjna.

BIESIADKA - pobocze drogi Mielec-Kolbuszowa. Pomnik w miejscu, gdzie polegli dwaj żołnierze AK w potyczce z okupantem niemieckim. Wzniesiony w 1991 r.

BIESIADKA - pobocze drogi Mielec-Kolbuszowa. Pomnik w miejscu, gdzie polegli dwaj żołnierze AK w potyczce z okupantem niemieckim. Wzniesiony w 1991 r.

BIESIADKA - pobocze drogi Mielec-Kolbuszowa. Pomnik w miejscu, gdzie polegli dwaj żołnierze AK w potyczce z okupantem niemieckim. Wzniesiony w 1991 r. Zbliżenie tablicy inskrypcyjnej.

BIESIADKA - pobocze drogi Mielec-Kolbuszowa. Pomnik w miejscu, gdzie polegli dwaj żołnierze AK w potyczce z okupantem niemieckim. Wzniesiony w 1991 r. Zbliżenie tablicy inskrypcyjnej.

Krajowej zbudowany z inspiracji Tadeusza Orłowskiego - prezesa mieleckiego Koła ŚZŻAK. Odsłonięty 11 września 1993 r. Zbudowany ze składek społeczeństwa.

MIELEC - skrzyżowanie ul. Żeromskiego i al. Niepodległości. Pomnik Armii Krajowej zbudowany z inspiracji Tadeusza Orłowskiego - prezesa mieleckiego Koła ŚZŻAK. Odsłonięty 11 września 1993 r. Zbudowany ze składek społeczeństwa.

Krajowej zbudowany z inspiracji Tadeusza Orłowskiego - prezesa mieleckiego Koła ŚZŻAK. Odsłonięty 11 września 1993 r. Zbudowany ze składek społeczeństwa.

Pomnik Armii Krajowej zbudowany z inspiracji Tadeusza Orłowskiego - prezesa mieleckiego Koła ŚZŻAK. Odsłonięty 11 września 1993 r. Zbudowany ze składek społeczeństwa.

odkrycia tajnego pochówku zwłok Wojciecha Lisa ("Mściciel", "Lis") i Konstantego Kędziora ("Kostek") - żołnierzy AK i WiN, skrytobójczo zamordowanych z inspiracji PUBP w Mielcu.

MIELEC. Posesja przy ul. Kościuszki 12. Kapliczka wybudowana w miejscu odkrycia tajnego pochówku zwłok Wojciecha Lisa ("Mściciel", "Lis") i Konstantego Kędziora ("Kostek") - żołnierzy AK i WiN, skrytobójczo zamordowanych z inspiracji PUBP w Mielcu.

MIELEC - dziedziniec Cmentarza Komunalnego. Pomnik Sybiraków.

MIELEC - dziedziniec Cmentarza Komunalnego. Pomnik Sybiraków.

MIELEC - ul. Kościuszki - Sąd Rejonowy. Tablica upamiętniająca rozbicie więzienia Gestapo w Mielcu i uwolnienie około 180 więźniów przez oddział "Jędrusiów" i żołnierzy AK.

MIELEC - ul. Kościuszki - Sąd Rejonowy. Tablica upamiętniająca rozbicie więzienia Gestapo w Mielcu i uwolnienie około 180 więźniów przez oddział "Jędrusiów" i żołnierzy AK.

MIELEC - ul. Kościuszki - Sąd Rejonowy. Tablica upamiętniająca rozbicie więzienia Gestapo w Mielcu i uwolnienie około 180 więźniów przez oddział "Jędrusiów" i żołnierzy AK.

MIELEC - ul. Kościuszki - Sąd Rejonowy. Tablica upamiętniająca rozbicie więzienia Gestapo w Mielcu i uwolnienie około 180 więźniów przez oddział "Jędrusiów" i żołnierzy AK.

MIELEC - ul. Żeromskiego 30. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego. Zestaw tablic umieszczonych na dziedzińcu szkoły.

MIELEC - ul. Żeromskiego 30. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego. Zestaw tablic umieszczonych na dziedzińcu szkoły.

poległym podczas pacyfikacji majątku Przybysz po przyjęciu zrzutu dla AK, oraz zamordowanemu w więzieniu w Rzeszowie cichociemnemu por. Stanisławowi Sołtysowi. Wzniesiony w 1989 r., odnowiony w 2011 r.

IZBISKA k. Zgórska - powiat mielecki. Pomnik poświęcony ofiarom Gestapo poległym podczas pacyfikacji majątku Przybysz po przyjęciu zrzutu dla AK, oraz zamordowanemu w więzieniu w Rzeszowie cichociemnemu por. Stanisławowi Sołtysowi. Wzniesiony w 1989 r., odnowiony w 2011 r.

Zbliżenie na tablicę pomnika.

Zbliżenie na tablicę pomnika.

PILZNO

Pilzno - Rynek. Kamień-pomnik poświęcony wszystkim oddziałom partyzanckim walczącym na Ziemi Pilźnieńskiej w czasie II wojny światowej.

Pilzno - Rynek. Kamień-pomnik poświęcony wszystkim oddziałom partyzanckim walczącym na Ziemi Pilźnieńskiej w czasie II wojny światowej.

Pilzno. Cmentarz z II wojny światowej. Z przodu Krzyż Katyński.

Pilzno. Cmentarz z II wojny światowej. Z przodu Krzyż Katyński.

Pilzno. Cmentarz z II wojny światowej. Z przodu Krzyż Katyński.

Pilzno. Cmentarz z II wojny światowej. Z przodu Krzyż Katyński.

Pilzno - Gołęczyna. Pomnik poświęcony pamięci walk partyzanckich na terenie lasów Jaworza.

Pilzno - Gołęczyna. Pomnik poświęcony pamięci walk partyzanckich na terenie lasów Jaworza.

Pilzno - Gołęczyna. Pomnik poświęcony pamięci walk partyzanckich na terenie lasów Jaworza.

Pilzno - Gołęczyna. Pomnik poświęcony pamięci walk partyzanckich na terenie lasów Jaworza.

Pilzno - cmentarz parafialny. Pomnik na grobie legionisty - Peszkowskiego

Pilzno - cmentarz parafialny. Pomnik na grobie legionisty - Peszkowskiego