Posted on 16.06.2018 in Komisje, Okręg |

Skład osobowy Komisji Specjalistycznych pracujących przy Zarządzie Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

1. Komisja Weryfikacyjna, Awansów i Odznaczeń
Kol. Władysław Kamecki, Kol. Alfred Kłęk, Kol. Antoni Barnat, Kol. Stefan
Michalczak, Kol. Zbigniew Piekiełek

2. Komisja Socjalno-bytowa
Kol. Stefan Michalczak, Kol. Władysław Koziarz, Kol. Edward Sarna, Kol. Antoni
Soboń, Kol. Łukasz Pompa

3. Komisja Organizacji Uroczystości i Upowszechniania Historii AK
W trakcie ustalania.