tel. (17) 749-70-88
Navigation Menu

płk Kazimierz Putek „Zworny”

Posted on 01.01.2013 in Historia, Nasi dowódcy |

Kazimierz Putek ps. „Gama”, „Kamień”, „Nawój”, „X1”, „Zworny”, używał nazwiska „Ludwik Nabielski”, (1891-1949), płk dypl. WP, doktor praw. Urodzony 22 lutego 1891 r., syn Wincentego i Tekli z d. Kufter. Uczył się w ośmioklasowym IV Gimnazjum Klasycznym w Krakowie, gdzie w roku 1909 uzyskał maturę. Jako jednoroczny ochotnik obył służbę wojskową w armii...

Read More

mjr Władysław Bartosik „Broda”

Posted on 01.01.2013 in Historia, Nasi dowódcy |

Władysław Bartosik, ps. „Bartos”, „Broda” (1890-1940) Oficer Wojska Polskiego. Urodził się 15 września 1890 r. w Raszynie k. Warszawy jako syn Szczepana i Salomei z Borowych. Szkołę Realną ukończył w Warszawie. W 1911 r. zdał maturę. W latach I wojny światowej służył w szeregach armii rosyjskiej, a od grudnia 1917 r. w I Korpusie Polskim na Wschodzie...

Read More

mjr Stanisław Ruśkiewicz „Florian”

Posted on 01.01.2013 in Historia, Nasi dowódcy |

Stanisław Ruśkiewicz, „Florian Gałęzowski”, „Florian” (1895-1942) Działacz POW, oficer służby stałej WP, inspektor Inspektoratu ZWZ Rzeszów. Urodzony 8 maja 1895 r. w Warszawie. Syn Jana (urzędnika fabrycznego) i Michaliny z d. Weiss. W 1913 r. ukończył sześć klas warszawskiej prywatnej szkoły realnej M. Rychłowskiego (z językiem wykładowym polskim)....

Read More

płk Łukasz Ciepliński „Pług”

Posted on 01.01.2013 in Historia, Nasi dowódcy |

Łukasz Ciepliński „Antek”, „Apk”, „Bogdan”, „Grzmot”, „Inż.”, „Konrad”, „Lech”, „Lewicki”, „Ludwik”, „Nowak”, „Nowicki”, „Ostroróg”, „Ostrowski”, „Pawlita”, „Pług”, „Teresa”, „Tomek”, „Topór”, „Witold”, „Zieliński”, „Zygmunt”, używał dowodów osobistych na nazwiska: Lech (Lechosław) Zieliński, Marian Kaczmarek, Zygmunt Lewicki (1913-1951), oficer sł. st....

Read More

ppłk Adam Lazarowicz

Posted on 01.01.2013 in Historia, Nasi dowódcy |

Adam Kalikst Łukasz Lazarowicz, ps. „Aleksander”, „Dionizy”, „Grot”, „Gwóźdź”, „Jadzik”, „Karol”, „Klamra”, „Kleszcz”, „Orczyk”, „Pomorski”, „Zygmunt” (1902-1951), nauczyciel, oficer AK, działacz WiN. Urodzony 14 października 1902 r. w Berezowicy Małej k. Zbaraża, syn Franciszka i Wandy z d. Ojak. Pochodził z rodziny inteligenckiej, ojciec był urzędnikiem...

Read More

kpt. Edward Brydak

Posted on 01.01.2013 in Historia, Nasi dowódcy |

Edward Brydak „Andrzej”, „Korab”, „Bór”, „Socha”, „Stefan”, „Ludwik” (1901-1978) oficer AK, prawnik, działacz społeczny. Urodzony 27 stycznia 1901 r. w Rzeszowie. Syn Józefa i Agnieszki, prawnuk Walentego Brydaka uczestnika powstania węgierskiego w 1946 r. W 1916 r. jako 15-letni chłopak uciekł z domu do Legionów Polskich, do stacji zbornej w Piotrkowie...

Read More