Napisane on 29.10.2017 w Aktualności |

W imieniu Prezesa Honorowego Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK – mjr. Aleksandra Szymańskiego – przedstawiciele Koła Miejskiego w Rzeszowie: kpt. Edward Sarna, por. Władysław Koziarz, Maria Czosnek, na czele z prezesem rzeszowskich kombatantów AK – kpt. Stefanem Michalczakiem – wzięli udział w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Październikowa uroczystość weszła już na stałe do kalendarza naszych wspólnych spotkań, bowiem z ZSKU łączy nas nie tylko porozumienie o współpracy, które ma już pięcioletnią historię, lecz także szczera sympatia i przyjaźń. Owe serdeczne relacje zaowocowały wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, wśród których najbardziej cieszy aktywny udział młodzieży w akowskich uroczystościach rocznicowych ze Sztandarem Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, a przede wszystkim organizacja Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, dzięki czemu pamięć o nich jest pieczołowicie pielęgnowana. Zatem nie bez kozery Szkoła została uhonorowana medalem „Pro Patria” oraz Odznaczeniem Pamiątkowym „Za zasługi dla ŚZŻAK”.
Należy podkreślić, że ta działalność ZSKU na niwie upamiętniania ofiar obozów koncentracyjnych napawa dumą i głęboką wdzięcznością Pana Prezesa Aleksandra Szymańskiego, który jako nr 153401 przeżył piekło Auschwitz i Mauthausen-Gusen. Niestety Pan Prezes, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć udziału w ceremonii złożenia ślubowania, co głęboko przeżył, jednakże przesyła uczniom najserdeczniejsze życzenia na starcie ścieżki edukacyjnej w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, przede wszystkim entuzjazmu i pokory w zdobywaniu wiedzy, wytrwałości w pokonywaniu codziennych wyzwań, szacunku dla siebie i świata, wspaniałych przyjaciół, będących radością i wsparciem w codziennym życiu, zdrowia i dobrego humoru.

Niech rozwój intelektualny i zawodowy idzie w parze z pamięcią o historii, wszak niesiecie w przyszłość Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej!