Napisane on 06.08.2017 w Aktualności |

Pogrążeni w głębokim smutku, z żalem zawiadamiamy, że dnia 5 sierpnia 2017 r., w wieku 97 lat, opuścił akowskie szeregi i rozpoczął Wieczną Wartę nasz Przyjaciel i Towarzysz broni

śp. mjr Mieczysław Skotnicki, ps. „Głóg”

żołnierz Armii Krajowej Placówki Tyczyn „Topola”, absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych, adiutant dowódcy placówki podczas akcji „Burza”, członek Biura Informacji i Propagandy Inspektoratu Rzeszów AK, członek „Wedety”, redaktor konspiracyjnych pism: „Świt” i „Na Posterunku”, uczestnik akcji „Burza” w pierwszej linii zwycięskich walk o Tyczyn, weteran walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierz drugiej konspiracji, członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszaru Południowego w Krakowie, redaktor winowskiej gazety „Orzeł Biały”, więzień polityczny okresu stalinowskiego we Wronkach i w ośrodku pracy przymusowej w kamieniołomach w Piechcinie w latach 1947 – 1954, założyciel i wieloletni Prezes Koła ŚZŻAK w Tyczynie, zasłużony członek Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, członek Solidarności, poeta, autor konspiracyjnych tomików wierszy, pisarz, jeden z ostatnich na Rzeszowszczyźnie Żołnierzy Niezłomnych.

Odznaczony:

  1. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
  2. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
  3. Krzyżem Partyzanckim;
  4. Krzyżem Armii Krajowej;
  5. Medalem „Pro Patria”;
  6. Nagrodą Honorową „Świadek Historii”;
  7. Odznaczeniem Pamiątkowym Za zasługi dla ŚZŻAK i wieloma innymi.

 

Wielce Szanowny Panie Majorze, Nasz Wspaniały Druhu! Żegnamy Cię słowami Twego wiersza z 28 stycznia 1943 r.: Drogi się łączą, los się zbiega na modrej Wisły płaskich brzegach, tu sygnał trąbki znaczy kres, Ojczyzno!

Cześć Twojej Pamięci!

Zarząd Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK

Zarząd Koła w Tyczynie ŚZŻAK

Pogrzeb śp. mjr. M. Skotnickiego odbędzie się 8 sierpnia 2017 r., o godz. 14:00 w kościele parafialnym w Tyczynie.

Śp. mjr Mieczysław Skotnicki, ps. „Głóg”, 3.12.1920 – 5.08.2017