Napisane on 16.05.2017 w Aktualności |

Z przemówienia Prezesa Aleksandra Szymańskiego:

Każdego roku, od kilkunastu lat, gromadzimy się w połowie maja dla uczczenia rocznicy walk polskich Żołnierzy Armii Krajowej o Wileńszczyznę. Gromadzimy się w rzeszowskiej Farze na uroczystym nabożeństwie i przy Tablicy Wileńskiej, pod którą składamy hołd z biało-czerwonych kwiatów – pamięci walk o polskie Wilno, o polskie Kresy Wschodnie.

Corocznie przeżywamy inscenizację wydarzeń z walk burzowych o Wileńszczyznę, poetycką i zawsze wzruszającą interpretację losów kresowych akowców, przygotowywaną przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

W apelu pamięci przywołujemy bohaterskich dowódców i żołnierzy Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej, zdradzonych haniebnie przez naszych aliantów, bezwzględnie mordowanych i deportowanych na Nieludzką Ziemię.

Czy jednak wszystko jest takie samo, czy na pewno nikogo nam nie brakuje, kto jeszcze przed rokiem był wśród nas, a kogo już nie ma… Kto za rok odda hołd wileńskim akowcom? Czy to będziesz Ty? Czy odpowiesz na pragnienie akowskiego emigranta:

Tak bardzo tego pragnę ażeby moje słowa,
ażeby wiersz choć jeden, ktoś w pamięci zachował
w dalekim moim Kraju, w moim Kraju dalekim
ażeby go powtórzył, kiedy zamknę powieki,
kiedy na zawsze zasnę w gościnnej obcej ziemi.

Chcę dziś wspomnieć osoby, które zaszczepiły w nas pragnienie pamięci o historii Ziemi Wileńskiej, o ich ojczystym kraju – tak dalekim od Rzeszowa, o Tych, którzy zasnęli w gościnnej ziemi rzeszowskiej.

Pod koniec stycznia tego roku odprowadziliśmy na Wieczną Wartę porucznik „Maleńką” – śp. Halinę Turonek – która spoczęła na cmentarzu Wilkowyja przy boku swego męża a okupacyjnego dowódcy – kpt. Witolda Turonka „Tura” – dowódcy 3. Brygady Oszmiańskiej Armii Krajowej, bohatersko walczącej w Operacji „Ostra Brama”.

Moje myśli biegną do porucznika Józefa Daleckiego, którego patriotyzm i wielkie umiłowanie rodzinnego Brasławia były nam wszystkim dobrze znane, który swoją miłość do Wileńszczyzny zamieścił w treści tej tablicy i powierzył naszej wspólnej pamięci.

Przed kilkoma dniami obchodziliśmy 82. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego serce żyło dla Wilna i spoczęło w Wilnie. On przywrócił Wilno granicom Drugiej Rzeczypospolitej i wierność pragnieniu Marszałka nakazała mojemu pokoleniu przyjąć dziedzictwo ojców, jak za słowami poety: walka o wolność, gdy się raz zaczyna z krwią ojca spada dziedzictwem na syna.

Pamięć o akcji „Burza”, o walkach żołnierzy Armii Krajowej w ramach Operacji „Ostra Brama”, jest naszym dziedzictwem i powinnością wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Dziękuję, że trwamy na straży pamięci, że jesteśmy wierni przyrzeczeniom złożonym naszym zmarłym Przyjaciołom i towarzyszom wspólnej walki, że pielęgnujemy w sobie miłość do utraconych ziem malowanych zbożem rozmaitem, do ziem uświęconych krwią polskiego żołnierza.

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek