tel. (17) 749-70-88
Navigation Menu

„Poległym na chwałę, żywym ku pamięci”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie Okręg Podkarpacki

Blog

Więcej »
Wrz13

Odznaczenie Pamiątkowe dla Porucznika Bolesława Opałka

Napisane Wrz 13 przez

W wesołej atmosferze, niczym z baciarskich melodii, odbyła się ceremonia wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” pochodzącemu ze Lwowa żołnierzowi Armii Krajowej – porucznikowi Bolesławowi Opałkowi, ps. „Żbik”. Uroczystego aktu uhonorowania Żołnierza Obwodu Lwów – Śródmieście AK dokonał prezes Koła ŚZŻAK w Rzeszowie – kpt. Stefan Michalczak – w towarzystwie sekretarza Zarządu Okręgu i Kol. Mariana Majowicza, który te wyjątkowe chwile uwiecznił na zdjęciach i w oku kamery. O zasługach, długoletniej, bezinteresownej i ofiarnej działalności Porucznika „Żbika” można by napisać wiele, gdyż Pan Bolesław nie szczędził czasu i sił, żeby upamiętnić dzieje Armii Krajowej i swego Wiernego Miasta w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia. Sam należał do oddziałów lwowskiej AK, w której służył przez dwa lata, doświadczając trudów życia pod okupacją niemiecką. Uczestniczył w wymarszu na pomoc powstańczej Warszawie, lecz nie dotarł do Stolicy, ponieważ wskutek dekonspiracji jego oddział został otoczony przez jednostki NKWD w Wesołej pod Przeworskiem. Choroba wybawiła go od wywózki na Sybir, czego niestety nie zdołał uniknąć Jego brat, jak też inni akowscy towarzysze broni z lwowskiego oddziału. Jako mieszkaniec Wiernego Miasta, pozostawał i pozostaje...

Wrz06

Rozpoczynamy polski wrzesień…

Napisane Wrz 6 przez

Od 78 lat wrzesień zapisuje się w historii Polski symbolicznymi datami, doniosłymi wydarzeniami, które na zawsze odmieniły i ukształtowały wojenne i powojenne dzieje naszej Ojczyzny. Może dlatego mówimy: polski wrzesień lub historyczny wrzesień,  naznaczony bohaterskimi walkami Wojny Obronnej 1939 r., której początek 1 września obchodzimy w całym kraju w głębokim szacunku i najwyższej czci dla polskich żołnierzy, którzy stawili opór niemieckiej armii; pamięci wszystkich ofiar drugiej wojny światowej, poległych i zamordowanych na wszystkich frontach walk wojennych, w niemieckich obozach koncentracyjnych i archipelagach sowieckich gułagów. W ich intencji, w obecności weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej oraz żołnierzy Garnizonu Rzeszów, została odprawiona msza św. w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, w której uczestniczyli także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz strzelcy i harcerze. Zarząd Okręgu i Koła w Rzeszowie reprezentowali: mjr Janina Wierzbicka-Kopeć, kpt. Julian Pawełek, kpt. Edward Sarna oraz Kol. Lucyna Szuwalska. Po uroczystym Apelu Pamięci, odczytanym przez por. Szczepana Pietraszka z 1. bsp., który wystawił wojskową asystę honorową, nasza delegacja złożyła kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Żołnierzy Września 1939 r. Po południu, z inspiracji Kol. Władysława Koziarza – członka Okręgowej Komisji...

Sie29

Nominacja oficerska mjr. Zbigniewa Piekiełka

Napisane Sie 29 przez

W ostatni piątek sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie odbyła się ceremonia wręczenia nominacji oficerskiej na stopień majora wieloletniemu Prezesowi Koła nr 3 w Rzeszowie – Zbigniewowi Piekiełkowi. W uroczystości uczestniczyli: gospodarz WSzW – płk dr inż. Mariusz Stopa, komendant WKU Rzeszów – ppłk dypl. Janusz Kwiecień, komendanci rejonowi WKU z województwa podkarpackiego, a także Prezes i sekretarz Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK. Nowo mianowany mjr w st. spocz. Zbigniew PIEKIEŁEK, ps. „Tarzan” urodził się 31.01.1925 r. Służył w Batalionach Chłopskich – Armii Krajowej, Placówce Tyczyn, kompanii Budziwój w latach 1942 – 1944 r. Zaprzysiężony do Batalionów Chłopskich przez dowódcę kompanii budziwojskiej Leona Piekiełka. Jako łącznik między dowództwem kompanii budziwojskiej a dowódcą Placówki w Tyczynie brał udział w akcji „Burza” i zwycięskich walkach o Tyczyn, podczas których żołnierze AK wyparli niemiecki garnizon z miasta i oswobodzili Tyczyn. Pan mjr Zbigniew Piekiełek był także słuchaczem kursów tajnego nauczania, podczas których ukończył 1. i 2. klasę gimnazjum. Po zakończeniu okupacji niemieckiej podjął naukę w nowo utworzonym Liceum w Tyczynie, a w 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Jako...

Sie22

Żołnierskie świętowanie na pamiątkę Bitwy Warszawskiej

Napisane Sie 22 przez

97 lat temu Bitwa Warszawska rozstrzygnęła o zwycięstwie oręża Drugiej Rzeczypospolitej w wojnie polsko-bolszewickiej i położyła podwaliny pod budowę niepodległego i suwerennego bytu państwowości polskiej na kolejne prawie 20 lat. Uratowała także powojenną Europę przed rozlewem bolszewickiej rewolucji, która owładnęła carską Rosję i podrywała do rewolty komunistów niemieckich. Nic więc dziwnego, że w dziejach powszechnych uchodzi za 18. bitwę, która zadecydowała o losach świata, a w historiografii polskiej stanowi bezprzykładny wzór męstwa, ofiarności całego narodu i chwały Wojska Polskiego, do której odwołują się kolejne pokolenia polskich żołnierzy. W doniosłą rocznicę pamiętnego Cudu nad Wisłą mieszkańcy Rzeszowa świętowali Święto Wojska Polskiego wspólnie z żołnierzami Garnizonu Rzeszów pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego, który jako dowódca 5. Armii odznaczył się w bohaterskich walkach wojny 1920 roku. Na zaproszenie dowódcy Garnizonu Rzeszów – płk. Ryszarda Pietrasa – w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego i 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Okręgu oraz Koła ŚZŻAK w Rzeszowie, na czele z prezesem – kpt. Stefanem Michalczakiem i mjr. Janiną Wierzbicką-Kopeć. Uroczysty Apel Pamięci poprzedziła wspólna modlitwa podczas Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza rzeszowskiego –...