Posted on 01.01.2013 in Historia, Wybrane publikacje |

Grzegorz Ostasz, Podziemna Armia: Podokręg AK Rzeszów, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2010; Grzegorz Ostasz, Z dziejów „Rozbratla” – Obwodu AK Rzeszów, Stowarzyszenie Przyjaciół Staromieścia, Rzeszów 2003; Grzegorz Ostasz, Andrzej Zagórski, Podokręg AK Rzeszów: plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku),...

Read More