W rocznicę operacji „Ostra Brama”

Napisane przez on 18.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania W rocznicę operacji „Ostra Brama” została wyłączona

7 lipca 1944 r. rozpoczęła się operacja „Ostra Brama” przeprowadzona przez oddziały wileńskiej i nowogródzkiej AK w ramach akcji „Burza”.  Walki wileńskich akowców, choć tak dalekie, patrząc z rzeszowskiej perspektywy, są nam jednak bliskie, co najmniej z dwóch powodów. Toczono je przecież w ramach wspólnej sprawy, ogólnopolskiego powstania, które latem 1944 roku przetoczyło się przez tereny okupowanej Polski. To jedno, a drugie? Losy mieszkańców Ziemi Wileńskiej, których wiatr historii skierował aż tutaj, na Rzeszowszczyznę… z Brasławia, Oszmiany, Wilna.  Wspominam więc z tęsknotą Pana porucznika Józefa Daleckiego, urodzonego w Brasławiu uczestnika bitwy pod Krawczunami; wczytuje się w zapiski Pani porucznik Haliny Turonek „Maleńkiej”, łączniczki bojowej 6.  Brygady „Konara” i 8. Brygady Oszmiańskiej „Tura”.  W swoich notatkach zapisała m.in.: najbardziej pamiętam połowę lipca 1944 r., ponieważ wydarzyło się wtedy największe oszustwo historyczne popełnione przez sowieckie władze na polskich partyzantach. […] Byłam wtedy w Turgielach w 6. Brygadzie Partyzanckiej AK „Konara”. […] „Konar” poradził mi, żebym odwiedziła ojca (Stefan Bykowski, ojciec Haliny, należał do 7. Brygady Partyzanckiej AK „Wilhelma), bo to wyjątkowa okazja. Nie wiadomo, co nas czeka, bo sowieci (gen. Czerniachowski) zarządzili zgrupowania wszystkich brygad w Turgielach celem przeglądu uzbrojenia i dokonania dozbrojenia brygad w odpowiednią broń do działalności na froncie. […] Te brygady, które zgłosiły się w Turgielach zostały otoczone przez czołgi i wojska NKWD – partyzanci zostali zatrzymani i umieszczeni w Miednikach Królewskich (tj. aresztowani i przeprowadzeni do Miednik Królewskich), skąd przez enkawudzistów, pod bronią i z psami „przepędzeni” do Kieny, skąd bydlęcymi wagonami przewiezieni do Kaługi w Związku Radzieckim, gdzie dokonywały się ich losy w zależności od przeznaczenia.  […] Te brygady AK, które były w dużej odległości od Turgiel zostały uprzedzone (w trakcie przemarszu do Turgiel) i ostrzeżone o tym, co się dzieje. Brygady te wycofały się do Puszczy Rudnickiej. Komendanci tych brygad rozwiązywali działalność oddziałów i „rozpuszczali” chłopców do domów.  Ponieważ NKWD urządzało „polowania” na byłych partyzantów i aresztowania, jedynym wyjściem było zorganizowanie zgrupowania „chłopców” w odpowiednie oddziały. Powstały 2 oddziały w 1944 r. – „Oddziały Czynnej Samoobrony Ziemi Wileńskiej”. 1. Oddział „Orlicza” – W. Kitowskiego, „Groma” i 2. Oddział „Tumrego” – kpt. Witolda Turonka „Tura”. Celem oddziałów było wyprowadzenie młodzieży przez granicę do Polski. Blisko granicy w Rowinach kolo Korelicz oddziały zostały otoczone przez wojska NKWD. Doszło do bitwy, w której poległa większość partyzantów, a komendant „Tumry”, „Tur” został ranny. (Ze wspomnień por. Haliny Turonek).

 

Śp. porucznik Halina Turonek, „Maleńka” i kpt. Witold Turonek „Tur”, „Tumry” spoczywają na rzeszowskim cmentarzu komunalnym Wilkowyja. W rocznicę rozpoczęcia operacji „Ostra Brama” na Wileńszczyźnie na ich grobie zapłonęły biało-czerwone znicze. CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI!!

Grób Haliny i Witolda Turonków na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie, fot. Agnieszka Iwaszek

Ze zbiorów śp. por. Haliny Turonek.

Ze zbiorów śp. por. Haliny Turonek.

Ze zbiorów śp. por. Haliny Turonek.

Zaproszenie na obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Napisane przez on 18.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego została wyłączona

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie na obchody akcji „Burza” w Tyczynie

Napisane przez on 16.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na obchody akcji „Burza” w Tyczynie została wyłączona

Obchody akcji „Burza” w Tyczynie

Obchody akcji „Burza” w Tyczynie

Rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu

Napisane przez on 16.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu została wyłączona

W przeddzień 74. rocznicy „krwawej niedzieli”, w niedzielę 9 lipca br., w kościele pw. Św. Krzyża w Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 11 lipca 1943 r., kiedy bandy OUN-UPA dokonały bestialskich mordów na Polakach na Wołyniu, atakując 99 polskich wsi.

Podczas uroczystego nabożeństwa przywołano także pamięć wszystkich ofiar ludobójstwa (blisko 200 tys.) Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, którego ukraińscy nacjonaliści dokonali w latach 1943 – 1948.

Z rocznicą obchodów „krwawej niedzieli” organizatorzy uroczystości z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich połączyli także 76. rocznicę zamordowania lwowskich profesorów, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta w lipcu 1941 r.

Za wymienione ofiary niemieckiego i ukraińskiego nacjonalizmu duszpasterz Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK – ks. Władysław Jagustyn – odprawił mszę św. z udziałem żołnierzy Armii Krajowej oraz członków rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa. Szczególnym uczestnikiem uroczystości była Pani Kazimiera Marciniak – urodzona na Wołyniu córka żołnierza AK z Żółkwi, która jako 13-letnia dziewczynka była świadkiem bestialstwa dokonywanego przez OUN-UPA.

Wspomnienia Pani Kazimiery są do przeczytania poniżej.

Corocznym zwyczajem naszego Zacnego Kolegi – porucznika Bolesława Opałka, ps. „Żbik” – którego stan zdrowia nie pozwolił być wśród nas – złożyliśmy hołd przed tablicą upamiętniającą lwowskich profesorów, która znajduje się na froncie kościoła Św. Krzyża.  W uroczystości uczestniczyli: kpt. Stefan Michalczak, mjr Janina Wierzbicka-Kopeć, por. Władysław Koziarz oraz Kol. Alfred Kłęk.

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 74. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, fot. Agnieszka Iwaszek

Wspomnienia Kazimiery Marciniak. Ze zbiorów Kazimiery Marciniak.

Wspomnienia Kazimiery Marciniak. Ze zbiorów Kazimiery Marciniak.

Wspomnienia Kazimiery Marciniak. Ze zbiorów Kazimiery Marciniak.

Akowcy pamiętali o swoim Wodzu

Napisane przez on 12.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Akowcy pamiętali o swoim Wodzu została wyłączona

Podkarpackie korzenie gen. Władysława Sikorskiego zobowiązują do zachowania szczególnej pamięci o wodzu naczelnym czasu drugiej wojny światowej. Zwłaszcza w czasie, gdy mija 74. rocznica jego tragicznej śmierci na Gibraltarze.  Przed pomnikiem Generała w rzeszowskim Parku Jedności Polonii z Macierzą odbył się uroczysty Apel Pamięci z udziałem kompanii honorowej 21. Batalionu Dowodzenia.  O zasługach i roli jaką gen. W. Sikorski odegrał w historii Polski XX wieku wypowiadali się obecni na uroczystości: wiceprezydent Miasta Rzeszowa – Henryk Wolicki, wicewojewoda –  Piotr Pilch oraz przedstawiciel marszałka województwa – Waldemar Szumny.  Dokonania naczelnego wodza oraz jego żołnierzy czasów pierwszej i drugiej wojny światowej przywołano także w Apelu Pamięci, po którym delegacje władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich a także służb mundurowych oraz środowisk kombatanckich złożyły kwiaty u podnóża wspomnianego pomnika. Światowy Związek Żołnierzy AK reprezentował prezes – mjr Aleksander Szymański – wraz z prezesem i członkami Koła w Rzeszowie.

 

W hołdzie gen. W. Sikorskiemu, fot. Agnieszka Iwaszek

W hołdzie gen. W. Sikorskiemu, fot. Agnieszka Iwaszek

W hołdzie gen. W. Sikorskiemu, fot. Agnieszka Iwaszek

W hołdzie gen. W. Sikorskiemu, fot. Agnieszka Iwaszek

W hołdzie gen. W. Sikorskiemu, fot. Agnieszka Iwaszek

Żegnamy śp. ppor. Irenę Kopiec

Napisane przez on 05.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Żegnamy śp. ppor. Irenę Kopiec została wyłączona

Pogrążeni w smutku, z żalem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2017 roku odeszła na Wieczną Wartę nasza Droga i serdeczna Koleżanka

Śp. ppor. Irena Kopiec z domu Jellinek, ps. „Sadzonka”,

1922 – 2017

Śp. ppor. Irena Kopiec, ps. „Sadzonka”, 15.08.1922 -4.07.2017, fot. Krzysztof Kowalczyk

żołnierz Armii Krajowej Placówki Tyczyn „Topola”, zaprzysiężona 18 grudnia 1942 r. przez porucznika Mieczysława Przytockiego, ps. „Grab”. Służyła jako goniec i kolporter tajnej prasy konspiracyjnej do sierpnia 1944 r., w szczytowym okresie tyczyńskich walk podczas akcji „Burza” pełniła obowiązki sanitariuszki w szpitalu polowym w Hermanowej pod komendą dr. Ludwika Obary „Rivanola”. Wychowała się w patriotycznej rodzinie oficera – legionisty Józefa Jellinka – uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Była uosobieniem szlachetności, dobroci i przyjaźni, którą darzyła wszystkich Koleżanki i Kolegów – Żołnierzy Armii Krajowej.

Cześć Jej Pamięci!

Zarząd Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK

Zarząd Koła ŚZŻAK w Tyczynie

Śp. ppor. Irena Kopiec spocznie na cmentarzu parafialnym w Tyczynie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 7 lipca 2017 r., o godzinie 14:00 w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie.

 

Na cmentarzu parafialnym w Tyczynie pożegnano śp. ppor. Irenę Kopiec, ps. „Sadzonka”.

W ostatniej drodze łączniczce i sanitariuszce tyczyńskiej Placówki AK „Topola” towarzyszyła wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 21. Batalion Dowodzenia  21. BSP pod dowództwem kpt. Bernarda Ferenca. Śp. Panią Irenę odprowadzili na Wieczną Wartę również członkowie Zarządu Okręgu Podkarpackiego, Koła Rzeszów i Koła ŚZŻAK w Tyczynie na czele z burmistrzem Miasta Tyczyna – Januszem Skotnickim. W imieniu Koleżanek i Kolegów oraz całej akowskiej rodziny słowa pożegnania wygłosiła sekretarz Zarządu Okręgu.

Ostatnie pożegnanie, fot. Agnieszka Iwaszek

Ostatnie pożegnanie, fot. Agnieszka Iwaszek

Ostatnie pożegnanie, fot. Agnieszka Iwaszek

Ostatnie pożegnanie, fot. Agnieszka Iwaszek

 

 

Zaproszenie

Napisane przez on 05.07.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie została wyłączona

W czerwcu odeszli na Wieczną Wartę

Napisane przez on 26.06.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania W czerwcu odeszli na Wieczną Wartę została wyłączona

Śp. Zofia Sienkiewicz, fot. Łukasz Pompa

Śp. por. Ignacy Lis

Śp. por. Stefan Sajdek

Śp. por. Franciszek Wojtyło

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Napisane przez on 18.06.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych została wyłączona

Już po raz piąty zorganizowano w stolicy Podkarpacia obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Odbyły się one w 77. rocznicę wywózki pierwszego transportu więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz. W gronie 728 pierwszych więźniów niemieckiej fabryki śmierci było 40 rzeszowian oraz kilkudziesięciu mieszkańców miast i wsi dawnej Galicji.  Wśród nich śp. Stanisław Szpunar nr 133 KL Auschwitz, który zainicjował organizowanie w Rzeszowie uroczystości upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci, a który odszedł od nas w ubiegłym roku.

Ku pamięci wszystkich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, w obecności ostatnich Kacetowców: Pani Stanisławy Imiołek – więźniarki KL Ravensbruck – oraz mjr. Aleksandra Szymańskiego – więźnia KL Auschwitz i KL Mauthausen – Gusen, została odprawiona Msza św., której przewodniczył Ks. Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej Kazimierz Górny w kościele p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie.  W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, przedstawiciele dowództwa Garnizonu Rzeszów, rzeszowskiego Oddziału IPN, reprezentanci Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz uczniowie rzeszowskich szkół, w tym szczególnie zaangażowani w organizację uroczystości – nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego.  Po Mszy św. uczniowie zaprezentowali program artystyczny, podczas którego odczytano listę 40 rzeszowian wywiezionych do KL Auschwitz. Przy dźwiękach skrzypiec zabrzmiała Litania Gusenowska, a przejmującemu wykonaniu Ave Maria towarzyszyły wzruszające nuty wygrywane na organach.  Do zgromadzonych uczestników obchodów zwrócił się Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK – kacetowiec mjr Aleksander Szymański, z następującym przesłaniem:

Nazywam się Aleksander Szymański. To imię i nazwisko identyfikuje mnie od 90 lat, z wyjątkiem dwóch, kiedy przestałem być sobą, a zaistniałem jako NUMER – haftling (po polsku: więzień) – numer 153 401 w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Pierwszy obozowy numer (miałem jeszcze dwa inne) 153 401 mam wytatuowany na lewym przedramieniu. To moja tożsamość w obozie, to sześć cyfr, dzięki którym się nie zagubię, to znak mojej przynależności do obozu, choćbym nie wiem jak bardzo chciał go opuścić i wymazać z pamięci…

Pomyślcie, moi drodzy, jak wielka różnica dzieli mnie – mój numer 153 401, zarejestrowany w Auschwitz we wrześniu 1943 r. – od numeru 33 – od Stanisława Ryniaka – pierwszego polskiego więźnia niemieckiego obozu Auschwitz, który otwierał listę ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego 14 czerwca 1940 r. To jest, jak szybko policzymy, 153 368 istnień ludzkich – nazwisk i imion – zarejestrowanych na przestrzeni zaledwie trzech lat funkcjonowania KL Auschwitz. A pamiętajmy, że KL Auschwitz-Birkenau istniał jako zbrodnicza fabryka śmierci do stycznia 1945 r. W Auschwitz, jak w każdym innym niemieckim obozie, rasa panów – niemiecka komendantura obozu –  dokonywała selekcji. Wybierano sobie, kto ma żyć. Pamiętam jak w Auschwitz każdy musiał przechodzić przez taki drewniany próg, na którym była ułożona deska; jeżeli przeszedł i się nie zachwiał, miał prawo żyć; jeżeli nie – trafiał od razu do krematorium. Pytam siebie, czy dzisiaj przeszedłbym po tej desce? Czy miałbym prawo żyć? Słabych, niepełnosprawnych, chorych i starych, bez rejestrowania, odsyłano do gazu. Któż więc zdoła bezbłędnie policzyć wszystkie ofiary niemieckiego ludobójstwa w Auschwitz-Birkenau? A to tylko jeden z kilkudziesięciu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Są tu dziś ze mną, ale przede wszystkim dla was, moi zacni i wspaniali Przyjaciele, którzy przeżyli piekło obozowych lat.

Chodziliśmy ubrani w obozowe pasiaki z czerwonym winklem, oznaczającym więźniów politycznych. Obok nas żyli i umierali inni więźniowie polityczni, często nasi ojcowie, krewni, przyjaciele, bez litości ginęli z głodu i wycieńczenia więźniowie z różowym trójkątem na pasiaku, o innej orientacji na życie i światopoglądzie, tracili swoje człowieczeństwo także więźniowie z zielonym winklem – kryminalni…

Ja, haftling numer 153 401, musiałem skłaniać głowę przed największymi niemieckimi zbrodniarzami. Co dzień wczesnym rankiem maszerowałem wraz ze swoim komando do ciężkiej, ponadludzkiej pracy, najpierw w żwirowni przy Auschwitz, gdzie jesienią 1943 r., brodząc w Sole wydobywaliśmy żwir, później w kamieniołomach w Gusen, tocząc na lory ogromne głazy, najdłużej pracowałem dla Messerschmitta, niemieckiej fabryki samolotów, bombardujących wojenną Europę. Pracowałem w ponadludzkim wysiłku dla nadludzi – niemieckich panów życia i śmierci – za łyk wodnistej zupy z brukwi, którą Niemcy zwykli karmić świnie, za gliniasty chleb (nijak nie podobny do dzisiejszego najgorszego gatunku) i za… życie, tak za życie… upodlone i sponiewierane przez nienawiść, wzgardę i upokorzenie, ale w nadziei, że doczekam innego.

Ja, Aleksander Szymański, chcę Wam powiedzieć, mając w pamięci okrucieństwo Golgoty Zachodu, jak nazywa się niemieckie obozy koncentracyjne i gehennę wszystkich jej ofiar, ŻYCIE NASZE JEST DLA WAS PRZESTROGĄ, NIE LEGENDĄ!! To, co się stało w niemieckich obozach koncentracyjnych jest świadectwem największej wzgardy człowieka dla człowieka i największym dramatem dla ludzkości. Zastanówcie się jednak, czy nienawiść, nieposzanowanie życia innych, wzgarda dla słabości, nietolerancja wszelkiej odmienności, mniemanie o wyższości własnej racji  i nacji przeminęły wraz z obozami? Z tym pytaniem Was zostawiam. Pamiętajcie jednak: ŻYCIE NASZE JEST DLA WAS PRZESTROGĄ, NIE LEGENDĄ!!

Dzięki szczególnej pomocy Prezydenta Miasta Rzeszowa delegacja byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych wraz z kombatantami Armii Krajowej i uczniami Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego przejechała na cmentarz Wilkowyja, gdzie znajduje się kwatera i Pomnik Pamięci Ofiar Niemieckich Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Tam Pani Stanisława Imiołek odmówiła modlitwę Anioł Pański i wieczne odpoczywanie za wszystkie ofiary niemieckiego totalitaryzmu, a zgromadzone delegacje złożyły wieńce u podnóża pomnika, gdzie jest złożona ziemia z byłych niemieckich obozów koncentracyjnych.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, 14 czerwca 2017 r., fot. Marian Majowicz

 

 

 

Czerwcowe uroczystości patriotyczne

Napisane przez on 12.06.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Czerwcowe uroczystości patriotyczne została wyłączona