82. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Napisane przez on 18.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania 82. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego została wyłączona

Nie znam osób, które z większym pietyzmem odnosiłyby się do Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak moi kombatanci Armii Krajowej. Dla nich fakty z życiorysu legionisty Ziuka są tak samo znane jak własna historia rodzinna. Kilka osób osobiście uczestniczyło w pogrzebie Dziadka, jak pieszczotliwie nazywano Marszałka. W osobistym archiwum Pana Prezesa można znaleźć zdjęcie ośmioletniego Aleksandra Szymańskiego skłaniającego głowę przed trumną Wodza. Nic więc dziwnego, że rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego jest ważna dla całego akowskiego pokolenia, które wychowało się w kulcie Naczelnika Państwa i żyło Jego ideami, które walczyło o niepodległość, by przetrwała Druga Rzeczypospolita – wskrzeszona i zbudowana siłą oręża i zmysłem politycznym Marszałka Piłsudskiego.

Z okazji 82. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego, w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie została odprawiona Msza św. w Jego intencji, zorganizowana przez Związek Strzelecki „Strzelec”, z udziałem licznych pocztów sztandarowych, przedstawicieli Wojska Polskiego, samorządowców oraz młodzieży. Zarząd Okręgu reprezentowali członkowie prezydium na czele z Panem Prezesem Aleksandrem Szymańskim oraz członkowie Koła ŚZŻAK w Rzeszowie. Po uroczystym nabożeństwie uczestnicy obchodów rocznicowych mieli przyjemność obejrzeć VII Turniej – Przegląd Musztry Pododdziałów ZS „Strzelec” – zaprezentowany na placu Farnym stolicy Podkarpacia.

 

Akcja „Burza” na Wileńszczyźnie

Napisane przez on 16.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Akcja „Burza” na Wileńszczyźnie została wyłączona

Z przemówienia Prezesa Aleksandra Szymańskiego:

Każdego roku, od kilkunastu lat, gromadzimy się w połowie maja dla uczczenia rocznicy walk polskich Żołnierzy Armii Krajowej o Wileńszczyznę. Gromadzimy się w rzeszowskiej Farze na uroczystym nabożeństwie i przy Tablicy Wileńskiej, pod którą składamy hołd z biało-czerwonych kwiatów – pamięci walk o polskie Wilno, o polskie Kresy Wschodnie.

Corocznie przeżywamy inscenizację wydarzeń z walk burzowych o Wileńszczyznę, poetycką i zawsze wzruszającą interpretację losów kresowych akowców, przygotowywaną przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

W apelu pamięci przywołujemy bohaterskich dowódców i żołnierzy Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej, zdradzonych haniebnie przez naszych aliantów, bezwzględnie mordowanych i deportowanych na Nieludzką Ziemię.

Czy jednak wszystko jest takie samo, czy na pewno nikogo nam nie brakuje, kto jeszcze przed rokiem był wśród nas, a kogo już nie ma… Kto za rok odda hołd wileńskim akowcom? Czy to będziesz Ty? Czy odpowiesz na pragnienie akowskiego emigranta:

Tak bardzo tego pragnę ażeby moje słowa,
ażeby wiersz choć jeden, ktoś w pamięci zachował
w dalekim moim Kraju, w moim Kraju dalekim
ażeby go powtórzył, kiedy zamknę powieki,
kiedy na zawsze zasnę w gościnnej obcej ziemi.

Chcę dziś wspomnieć osoby, które zaszczepiły w nas pragnienie pamięci o historii Ziemi Wileńskiej, o ich ojczystym kraju – tak dalekim od Rzeszowa, o Tych, którzy zasnęli w gościnnej ziemi rzeszowskiej.

Pod koniec stycznia tego roku odprowadziliśmy na Wieczną Wartę porucznik „Maleńką” – śp. Halinę Turonek – która spoczęła na cmentarzu Wilkowyja przy boku swego męża a okupacyjnego dowódcy – kpt. Witolda Turonka „Tura” – dowódcy 3. Brygady Oszmiańskiej Armii Krajowej, bohatersko walczącej w Operacji „Ostra Brama”.

Moje myśli biegną do porucznika Józefa Daleckiego, którego patriotyzm i wielkie umiłowanie rodzinnego Brasławia były nam wszystkim dobrze znane, który swoją miłość do Wileńszczyzny zamieścił w treści tej tablicy i powierzył naszej wspólnej pamięci.

Przed kilkoma dniami obchodziliśmy 82. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego serce żyło dla Wilna i spoczęło w Wilnie. On przywrócił Wilno granicom Drugiej Rzeczypospolitej i wierność pragnieniu Marszałka nakazała mojemu pokoleniu przyjąć dziedzictwo ojców, jak za słowami poety: walka o wolność, gdy się raz zaczyna z krwią ojca spada dziedzictwem na syna.

Pamięć o akcji „Burza”, o walkach żołnierzy Armii Krajowej w ramach Operacji „Ostra Brama”, jest naszym dziedzictwem i powinnością wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Dziękuję, że trwamy na straży pamięci, że jesteśmy wierni przyrzeczeniom złożonym naszym zmarłym Przyjaciołom i towarzyszom wspólnej walki, że pielęgnujemy w sobie miłość do utraconych ziem malowanych zbożem rozmaitem, do ziem uświęconych krwią polskiego żołnierza.

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, fot. Agnieszka Iwaszek

 

Godzina wyzwolenia w Europie

Napisane przez on 13.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Godzina wyzwolenia w Europie została wyłączona

Przedstawiciele Zarządu Okręgu wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa, które odbyły się w 72. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie. Jakkolwiek rocznica ta nie jest szczególnie celebrowana przez akowców z uwagi na ich tragiczne, powojenne losy w Polsce sowieckich wyzwolicieli, to pamięć o rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej jest, i powinna być, ważna także dla naszego narodu. Wyraził to najpełniej Pan Prezes – mjr Aleksander Szymański – w przemówieniu odczytanym przez kpt. Stefana Michalczaka.

Już przebrzmiał grom
I świat swą zmienił twarz
Ojcowski dom
Na powrót czeka nas
Pójdziemy w jasny dzień
Z zasobem nowych sił
Więc żegnaj nam
Świecie kamiennych brył” […]

Zacytowany fragment „Hymnu Gusenowskiego”, śpiewanego przez więźniów obozu koncentracyjnego w Gusen w maju 1945 r., można uznać za symboliczną metaforę końca wojny. Wtedy w maju, 72 lata temu, świat zmienił swą twarz dla milionów ludzi, których mniej lub bardziej boleśnie dotknęło cierpienie przyniesione przez okrucieństwo drugiej wojny światowej.

Dla trzech milionów Polaków – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych, robotników przymusowych, zniewolonych przez totalitarny system stworzony przez Trzecią Rzeszę, nadszedł czas wyzwolenia, pożegnania świata „kamiennych brył”, oflagów, stalagów, niemieckich bauerów i nazistowskich koncernów. Niosło się wtedy po całych Niemczech potoczne wołanie: Hitler kaput! Kriegs kaput!

W niemieckiej historiografii mówi się o tym czasie wyzwalania „Die Stunde Null” – godzina zero. Godzina, która rozpoczęła nowy czas w historii Polski, historii Niemiec i całej Europy. Jakże odmienny był to okres dla naszej Ojczyzny, oddzielonej żelazną kurtyną od wyzwolonych Zachodnich Niemiec, od całej zachodniej Europy, wiemy bodaj najlepiej my, żołnierze Armii Krajowej, dla których dzień zwycięstwa aliantów nad Tysiącletnią Trzecią Rzeszą nie oznaczał wolności, lecz kolejne zniewolenie na następne 50 lat!!

Kreślone głęboką nadzieją powrotu do wolnej Ojczyzny słowa gusenowskiego hymnu nie ziściły się w powojennej rzeczywistości pojałtańskiej. „Ojcowski dom” witał czerwonym terrorem, kazamatami i kolejnym totalitarnym systemem, w którym nie było miejsca dla gen. Stanisława Maczka, gen. Władysława Andersa czy innych bohaterów wojennego szlaku Polskich Sił Zbrojnych, gdzie mordowano naszych bohaterskich pilotów walczących w bitwie o Wielką Brytanię, gdzie bezlitośnie pogrzebano ciała i pamięć żołnierzy Armii Krajowej i innych członków podziemia niepodległościowego. 

Dziś moje pokolenie, mając w pamięci ciężkie doświadczenia czasu wojny i okresu powojennego, pragnie pochylić głowy przed pomnikiem naczelnego wodza – gen. Władysława Sikorskiego – i wspomnieć na ofiarną walkę polskich żołnierzy wszystkich frontów drugiej wojny światowej, na ofiary niemieckiego i sowieckiego ludobójstwa, na cierpienie wszystkich narodów Europy ogarniętych wojną – w głębokiej nadziei i w gorącym pragnieniu, by was – młodych – nigdy nie dotknęło piekło wojny.

Mjr w st. spocz. Aleksander Szymański

wyzwolony przez wojska amerykańskie 5 maja 1945 r. na terenie obozu Gusen

W obchodach rocznicowych, zorganizowanych przez Podkarpacką Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, posłowie na Sejm RP, zastępca dowódcy Garnizonu Rzeszów – płk dypl. Jarosław Mokrzycki, szef WSzW w Rzeszowie – płk dr inż. Mariusz Stopa oraz delegaci służb mundurowych Podkarpacia, „Strzelca” i drużyn harcerskich.

Najważniejszymi gośćmi byli jednak weterani działań wojennych, obecni na uroczystości: płk Jan Nowakiewicz i płk Jan Styś a także kombatanci AK na czele z wyzwolonym przez wojska amerykańskie – mjr. Aleksandrem Szymańskim.

Przed pomnikiem Naczelnego Wodza kombatanci AK mieli honor podziękować Żołnierzowi – Zastępcy dowódcy 21. BSP – który w szczególny sposób wspiera ich w kultywowaniu pamięci o Armii Krajowej i dba o odchodzące pokolenie akowców. Płk dypl. J. Mokrzycki otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Okręgu oraz Prezesa Koła Rzeszów ŚZŻAK specjalny grawerunek z odznaczeniem pamiątkowym w uznaniu zasług na rzecz ŚZŻAK.

Po uroczystym Apelu Pamięci, przywołującym żołnierzy wszystkich frontów drugiej wojny światowej oraz ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, kompania honorowa wystawiona przez 21. Batalion Dowodzenia oddała salwę honorową, po której zgromadzone delegacje złożyły kwiaty u podnóża pomnika gen. W. Sikorskiego.

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

 

 

 

„Inka” w Rzeszowie

Napisane przez on 13.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania „Inka” w Rzeszowie została wyłączona

Rzeszowskie rondo, u zbiegu ulic: Zbyszewskiego, Kotuli i Ofiar Katynia, na osiedlu Krakowska-Południe otrzymało imię porucznik Danuty Siedzikówny „Inki”. Z inicjatywy obywatelskiej mieszkańców osiedla Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę, aby bohaterska łączniczka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej została patronką wspomnianego ronda. Oficjalne nadanie imienia odbyło się 12 maja 2017 r. W upamiętnienie legendarnej „Inki” w przestrzeni miejskiej stolicy Podkarpacia włączyło się wiele osób, dyrektorów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie, Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Energetycznych, Gimnazjum nr 8 im. AK; nie zabrakło „Strzelca” i drużyn harcerskich, a także kibiców „Resovia”.  Dla uczczenia niezłomnej Porucznik AK kompanię honorową wystawił 1. Batalion Strzelców Podhalańskich. Z ramienia Zarządu Okręgu Podkarpackiego w uroczystości uczestniczyli: Prezes Koła ŚZŻAK – kpt. Stefan Michalczak – wraz z członkami Koła, Kol. mjr Janiną Wierzbicką-Kopeć oraz Kol. kpt. Edwardem Sarną, a także Skarbnik i sekretarz Prezydium Zarządu Okręgu. Szczególny udział jako mecenasi uroczystości mieli przede wszystkim członkowie „Solidarności”, w tym przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.

W intencji por. „Inki” oraz żołnierzy poakowskiego podziemia niepodległościowego została odprawiona Msza św. w kościele p.w. Św. Rodziny, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii. Po patriotycznym nabożeństwie, zakończonym odśpiewaniem hymnu Boże, coś Polskę…, uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie, którego patronem jest płk Łukasz Ciepliński, zaprezentowali inscenizację historyczną ukazującą tragiczne losy „Inki”. W przygotowanie przedstawienia włączyli zarówno gimnazjaliści, jak też młodsi uczniowie podstawówki. Młodzi aktorzy z wielką wrażliwością odtworzyli historię dziewczyny-żołnierza, która zginęła, mając niewiele więcej lat od nich samych. Ze sceny wybrzmiały młodzieżowe interpretacje piosenek o „Ince”, jak też uniwersalne słowa z Przesłania Pana Cogito.

W strugach deszczu i wojskowym tempem uczestnicy uroczystości przeszli do ronda, gdzie krzyżują się ulice Zbyszewskiego, Ofiar Katynia i Kotuli. Tam odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a prezes Fundacji „Łączka” – T. Płużański – dokonał odsłonięcia tablicy im. Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Kol. Alfred Kłęk – który dziękując za uczczenie pamięci „Inki” w naszym mieście powiedział m.in. w odwołaniu do grypsów Danuty Siedzikówny:  Zachowałam się jak trzeba! Nie ma w tym zdaniu uciekania w światłocień, szukania łatwiejszego rozwiązania, pójścia na układ, zdrady. Jest za to wierność słowom akowskiej przysięgi i swemu dowódcy Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszcze”, dzięki którym 18-letnia Danuta Siedzikówna „Inka” zachowała honor żołnierza i godność Polaka.

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

 

Majowe co, gdzie, kiedy???

Napisane przez on 09.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Majowe co, gdzie, kiedy??? została wyłączona

Zaproszenie – 3. PBOT

Zaproszenie - 3. PBOT

Zaproszenie – 3. PBOT

ZAPROSZENIA_MAJ 2017

ZAPROSZENIA_MAJ 2017

ZAPROSZENIA_MAJ 2017

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie

Napisane przez on 07.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Rondo im. „Inki” w Rzeszowie została wyłączona

PLAKAT-INKA

Jak świętowano Dzień Flagi w Rzeszowie

Napisane przez on 06.05.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Jak świętowano Dzień Flagi w Rzeszowie została wyłączona

Nasza wspaniała para majorów: prezes Aleksander Szymański i Janina Wierzbicka-Kopeć wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Flagi, które odbyły w samo południe na rzeszowskim Rynku. Rozpoczęły je dźwięki miejskiego kuranta, po których za nutami Mazurka Dąbrowskiego powędrowała w górę Biało-Czerwona, wciągnięta na maszt przez żołnierzy 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Mieszkańców Rzeszowa oraz zgromadzone delegacje reprezentantów władzy rządowej, samorządowej, wojskowej i miejskiej przywitał zastępca gospodarza miasta – Stanisław Sieńko, który przypomniał krótką historię Święta Flagi oraz zaprosił na trzeciomajowe uroczystości Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zadbany rzeszowski Rynek, na których dumnie prezentowała się kompania strzelców podhalańskich wraz z pozostałymi pocztami sztandarowymi, otoczyła biało-czerwona wstęga podtrzymywana przez starszych i młodszych mieszkańców miasta. Po uroczystości zwieńczonej występem Orkiestry Podhalańskiej był jeszcze czas na rozmowy i pamiątkowe zdjęcia oraz powitanie z nowym dowódcą Podhalańczyków – płk. Ryszardem Pietrasem – z którego, rzecz jasna, skorzystała nasza towarzyska Pani mjr Janina.

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

2 maja 2017 r., fot. Agnieszka Iwaszek

 

Nominacje oficerskie dla naszych Kolegów

Napisane przez on 27.04.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Nominacje oficerskie dla naszych Kolegów została wyłączona

W 98. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, podczas uroczystych obchodów na rzeszowskim placu Farnym, nasza Koleżanka Kpt. Janina Wierzbicka-Kopeć, ps. „Rosa”, „Osa”, odebrała nominację oficerską na stopień majora, którą z dniem 1 marca 2017 r. nadał Jej minister obrony narodowej – Antoni Macierewicz.

W obecności ponad tysiąca młodych strzelców, którzy z chwilą złożenia przyrzeczenia strzeleckiego rozpoczynają swą służbę Ojczyźnie, wyróżniona została Pani oficer – łączniczka kpt./mjr. Łukasza Cieplińskiego z czasów niemieckiej okupacji Rzeszowa, wypełniająca patriotyczny obowiązek służby od blisko 80 lat, tj.: od czasu, kiedy złożyła akowską przysięgę w 1942 r.

Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej awans oficerski na stopień kapitana otrzymał także por. Mieczysław Szetela, ps. „Topór” – długoletni wiceprezes Koła nr 2 ŚZŻAK w Rzeszowie. Z uwagi na stan zdrowia Pan Mieczysław nie mógł odebrać aktu mianowania w czasie strzeleckich uroczystości. Jednak tuż po ich zakończeniu szef WSZW w Rzeszowie – płk dr inż. Mariusz Stopa – oraz komendant WKU Rzeszów – mjr Dariusz Brzeżawski w asyście mjr. Zbigniewa Winiarskiego i mjr Janiny Wierzbickiej-Kopeć odwiedzili dostojnego Pana Kapitana, dokonując uroczystego wręczenia nominacji oficerskiej.

Kwietniowe uroczystości rocznicowo-patriotyczne

Napisane przez on 24.04.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Kwietniowe uroczystości rocznicowo-patriotyczne została wyłączona

ZAPROSZENIA_KWIECIEŃ 2017

ZAPROSZENIA_KWIECIEŃ 2017

ZAPROSZENIA_KWIECIEŃ 2017

ZAPROSZENIA_KWIECIEŃ 2017

ZAPROSZENIA_KWIECIEŃ 2017

ZAPROSZENIA_KWIECIEŃ 2017

Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia…

Napisane przez on 23.04.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia… została wyłączona

Przed świętami Wielkiej Nocy odwiedzili nas uczniowie Gimnazjum nr 8 im. AK w Rzeszowie: Łucja, Gabrysia i Grzegorz wraz ze swoją polonistką, będącą członkiem naszego Związku – Barbarą Rubinkiewicz. Wraz z pięknymi życzeniami przynieśli ręcznie wykonaną wielkanocną pisankę. Zatrzymali się na kilka chwil na rozmowie z Panem Prezesem Aleksandrem Szymańskim i Panem Alfredem Kłękiem. Ożywieni wiosenną aurą i świąteczną pogodą ducha snuliśmy także plany na przyszłość,  których duet kombatancko-gimnazjalny ma całkiem sporo. Czas pokaże, co nam z tego wyjdzie…

Ze świątecznymi prezentami, czyli wielkanocnymi pocztówkami wykonanymi przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, zawitała do nas dyrektor Placówki – Pani Janina Gaweł. Jak zawsze kochani uczniowie dali popis swych artystycznych talentów i przygotowali mnóstwo kartek z życzeniami, którymi mogliśmy obdarować wiele naszych Koleżanek i Kolegów.

Nie tylko jednak przyjmowaliśmy wizyty, lecz także sami udaliśmy się, by pokłonić się naszym Przyjaciołom na cmentarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie. Wykorzystując jeden słoneczny dzień pochmurnego Wielkiego Tygodnia, zatrzymaliśmy się przy grobie naszego pierwszego Prezesa Zarządu Okręgu – Kol. por. Eugeniusza Kaszowskiego, niedawno zmarłej Kol. Haliny Turonek i Jej śp. męża kpt. Witolda Turonka, oraz kwaterze byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, gdzie kilka miesięcy spoczął nasz Przyjaciel – śp. Stanisław Szpunar.  Wszystko w nadziei, jaką niosą Święta Wielkanocne – nadziei zmartwychwstania.

Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia…, fot. A. Iwaszek

Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia…, fot. A. Iwaszek

Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia…, fot. A. Iwaszek

Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia…, fot. A. Iwaszek

Przedświąteczny czas, poświąteczne wspomnienia…, fot. A. Iwaszek