Żołnierskie zaduszki

Napisane przez on 06.11.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Żołnierskie zaduszki została wyłączona

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Zaduszki Żołnierskie, fot. Marian Majowicz

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Pamiętamy…, fot. Agnieszka Iwaszek

Z okazji Święta Niepodległości…

Napisane przez on 06.11.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Z okazji Święta Niepodległości… została wyłączona

Z okazji Święta Niepodległości…

Z okazji Święta Niepodległości…

Z okazji Święta Niepodległości…

Z okazji Święta Niepodległości…

Z okazji Święta Niepodległości…

Z okazji Święta Niepodległości…

Odeszli na Wieczną Wartę… Cześć Ich Pamięci!

Napisane przez on 30.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Odeszli na Wieczną Wartę… Cześć Ich Pamięci! została wyłączona

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę… Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę. Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę... Cześć Ich Pamięci!

Odeszli na Wieczną Wartę… Cześć Ich Pamięci!

 

Rozprawa doktorska na temat „Obwodu SZP-ZWZ-AK Łańcut w latach 1939 -1945”

Napisane przez on 29.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Rozprawa doktorska na temat „Obwodu SZP-ZWZ-AK Łańcut w latach 1939 -1945” została wyłączona

Jednym z celów statutowych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Cel to szczytny i warty starania, bowiem wiele kart z historii Armii Krajowej jest wciąż nieznanych i nieopisanych, jak chociażby odnalezione ostatnio na strychu jednej z przemyskich kamienic dokumenty wywiadu przemyskiej Komendy AK.
W naszym Okręgu możemy się poszczycić działalnością Pana dr. Andrzeja Borcza – wnuka Prezesa Koła ŚZŻAK w Łańcucie, śp. Józefa Borcza – a jednocześnie członka nadzwyczajnego Koła Miejskiego w Rzeszowie, który 16 października 2017 r. obronił rozprawę doktorską na temat: „Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut w latach 1939 – 1945”, którą napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Mazura z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W obronie rozprawy doktorskiej wnuka Żołnierza Obwodu Łańcut AK, która odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, na zaproszenie Pana Andrzeja Borcza, uczestniczyli przedstawiciele Koła Miejskiego w Rzeszowie, do którego należy świeżo upieczony dr historii.

Praca doktorska Pana Andrzeja Borcza, będąca hołdem pamięci Jego śp. Dziadka i żołnierzy Obwodu SZP-ZWZ-AK Łańcut, jest wielką dumą dla naszego Okręgu, a przede wszystkim Koła ŚZŻAK w Łańcucie, które zyskało rzetelną monografię swej okupacyjnej historii, popartą znakomitymi recenzjami wybitnych historyków i znawców tematu.

Na zdjęciu, od lewej: dr hab. Anna Zapalec, dr Andrzej Borcz, prof. dr hab. Grzegorz Mazur, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, fot. Stanisław Borcz

Dr Andrzej Borcz odbiera gratulacje od: Pana Antoniego Bereziewicza i ks. dr. Henryka Borcza, fot. Stanisław Borcz

Obrona rozprawy doktorskiej Andrzeja Borcza, fot. Uniwersytet Rzeszowski

Obrona rozprawy doktorskiej Andrzeja Borcza, fot. Uniwersytet Rzeszowski

Obrona rozprawy doktorskiej Andrzeja Borcza, fot. Uniwersytet Rzeszowski

Obrona rozprawy doktorskiej Andrzeja Borcza, fot. Uniwersytet Rzeszowski

Obrona doktorska mgr. Andrzeja Borcza

Ślubowanie uczniów w ZSKU w Rzeszowie

Napisane przez on 29.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Ślubowanie uczniów w ZSKU w Rzeszowie została wyłączona

W imieniu Prezesa Honorowego Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK – mjr. Aleksandra Szymańskiego – przedstawiciele Koła Miejskiego w Rzeszowie: kpt. Edward Sarna, por. Władysław Koziarz, Maria Czosnek, na czele z prezesem rzeszowskich kombatantów AK – kpt. Stefanem Michalczakiem – wzięli udział w uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

Październikowa uroczystość weszła już na stałe do kalendarza naszych wspólnych spotkań, bowiem z ZSKU łączy nas nie tylko porozumienie o współpracy, które ma już pięcioletnią historię, lecz także szczera sympatia i przyjaźń. Owe serdeczne relacje zaowocowały wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, wśród których najbardziej cieszy aktywny udział młodzieży w akowskich uroczystościach rocznicowych ze Sztandarem Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, a przede wszystkim organizacja Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, dzięki czemu pamięć o nich jest pieczołowicie pielęgnowana. Zatem nie bez kozery Szkoła została uhonorowana medalem „Pro Patria” oraz Odznaczeniem Pamiątkowym „Za zasługi dla ŚZŻAK”.
Należy podkreślić, że ta działalność ZSKU na niwie upamiętniania ofiar obozów koncentracyjnych napawa dumą i głęboką wdzięcznością Pana Prezesa Aleksandra Szymańskiego, który jako nr 153401 przeżył piekło Auschwitz i Mauthausen-Gusen. Niestety Pan Prezes, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć udziału w ceremonii złożenia ślubowania, co głęboko przeżył, jednakże przesyła uczniom najserdeczniejsze życzenia na starcie ścieżki edukacyjnej w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, przede wszystkim entuzjazmu i pokory w zdobywaniu wiedzy, wytrwałości w pokonywaniu codziennych wyzwań, szacunku dla siebie i świata, wspaniałych przyjaciół, będących radością i wsparciem w codziennym życiu, zdrowia i dobrego humoru.

Niech rozwój intelektualny i zawodowy idzie w parze z pamięcią o historii, wszak niesiecie w przyszłość Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej!

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan

Napisane przez on 28.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan została wyłączona

Misją i priorytetowym zadaniem naszego Zarządu Okręgu, a przede wszystkim młodszego pokolenia członków bez uprawnień kombatanckich, jest zabieganie o to, by nasi najbardziej zasłużeni przedstawiciele, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, cieszyli się należnym im uznaniem i wszelkimi honorami.

Dlatego z radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Pan mjr Franciszek Sagan, ps. „Grabik”, którego zgłosiliśmy jako naszego kandydata do uhonorowania Nagrodą Honorową „Świadek Historii”, został jednym z sześciorga laureatów tegoż wyróżnienia nadawanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Jeden z nestorów podkarpackich Akowców, zrzeszonych w Okręgu Podkarpackim ŚZŻAK, odebrał wyróżnienie z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosława Szarka – podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dostojnemu Laureatowi towarzyszyli w tej wyjątkowej chwili Jego młodsi Koledzy: kpt. Władysław Kamecki i Alfred Kłęk.

FRANCISZEK SAGAN, PS. „GRABIK” – ŻOŁNIERZ ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ – ARMII KRAJOWEJ INSPEKTORATU RZESZÓW W CZASIE OD MARCA 1940 DO LIPCA 1944 ROKU. UKOŃCZYŁ KONSPIRACYJNĄ SZKOŁĘ PODCHORĄŻYCH REZERWY PIECHOTY W STYCZNIU 1944 R. W STOPNIU KAPRALA PODCHORĄŻEGO. W CZASIE OKUPACJI NALEŻAŁ DO GRUPY DYWERSYJNEJ INSPEKTORATU RZESZÓW AK POD DOWÓDZTWEM W. BŁAŻEWSKIEGO PS. „ORLIK”. WALCZYŁ W III ZGRUPOWANIU ZACHÓD W CZASIE AKCJI „BURZA” NA TERENIE BRATKOWIC. PO WOJNIE POSZUKIWANY PRZEZ URZĄD BEZPIECZEŃSTWA. W OBAWIE PRZED ARESZTOWANIEM UCIEKŁ DO KRAKOWA, GDZIE NADAL BYŁ TROPIONY PRZEZ UB. PRZEZ ROK UKRYWAŁ SIĘ W GLIWICACH, PO CZYM POWRÓCIŁ DO KRAKOWA W CELU KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ. STUDIA UKOŃCZYŁ W 1952 R. I PODJĄŁ PRACĘ W RZESZOWIE JAKO INŻYNIER BUDOWNICTWA. OD 1989 R. PRACOWAŁ SPOŁECZNIE W ŚWIATOWYM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. PRZEZ 15 LAT PIASTOWAŁ FUNKCJĘ PREZESA KOŁA NR 2 ŚZŻAK W RZESZOWIE. MJR FRANCISZEK SAGAN JEST ZNANYM POPULARYZATOREM HISTORII ARMII KRAJOWEJ NA RZESZOWSZCZYŹNIE. POSIADA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA JAKO DOKUMENTALISTA I AUTOR KILKU PRAC HISTORYCZNYCH I BROSZUR POPULARNONAUKOWYCH OPISUJĄCYCH DZIEJE WALK ŻOŁNIERZY AK. WYMIENIĆ NALEŻY: „ZWZ-AK OBWÓD RZESZÓW”, „REJONOWY INSPEKTORAT ZWZ-AK RZESZÓW”, „PODOKRĘG ARMII KRAJOWEJ RZESZÓW”, „ŻOŁNIERZE W SUTANNACH. KAPELANI ARMII KRAJOWEJ PODOKRĘGU RZESZÓW”. PRZEZ WIELE LAT PRACY SPOŁECZNEJ W ŚZŻAK PROWADZIŁ OŻYWIONĄ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ; ZAINICJOWAŁ NADANIE OŚMIU SZKOŁOM NA PODKARPACIU IMIĘ AK LUB JEJ ŻOŁNIERZY, WYGŁASZAŁ ODCZYTY I PRELEKCJE. JEST RÓWNIEŻ INSPIRATOREM UPAMIĘTNIANIA WAŻNYCH DLA POLSKI BOHATERÓW NARODOWYCH. ZAINICJOWAŁ BUDOWĘ POMNIKA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY PODOKRĘGU RZESZÓW AK ORAZ BUDOWĘ POMNIKA MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W RZESZOWIE.

Z inicjatywy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK Nagrodą Honorową „Świadek Historii” wyróżnieni zostali także: mjr w st. spocz. Aleksander Szymański, ps. „Korab”, kpt. w st. spocz. Janina Wierzbicka-Kopeć, ps. „Rosa”, „Osa” oraz śp. mjr w st. spocz. Mieczysław Skotnicki, ps. „Głóg”.

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

21. Batalion Dowodzenia odznaczony za zasługi dla ŚZŻAK

Napisane przez on 28.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania 21. Batalion Dowodzenia odznaczony za zasługi dla ŚZŻAK została wyłączona

17 października obfitował w wydarzenia… Przed południem rozpoczął się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK; po południu nowy-stary  Zarząd wziął udział w Święcie Wojsk Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Delegacja na czele z Prezesem Honorowym – mjr. Aleksandrem Szymańskim – oraz nowo wybranym prezesem Zarządu Okręgu – kpt. Julianem Pawełkiem – uczestniczyła w uroczystym apelu, podczas którego Panowie Prezesi dokonali wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za zasługi dla ŚZŻAK”, które Kapituła ZG ŚZŻAK nadała 21. Batalionowi Dowodzenia na podstawie Uchwały P/95/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
Zasługi żołnierzy 21. Batalionu Dowodzenia dla ŚZŻAK to przede wszystkim klika lat owocnej, profesjonalnej i serdecznej współpracy przy organizacji dorocznych rocznic Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i Narodowego Dnia Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego (oczywiście na rozkaz dowódcy 21. BSP); to wystawianie wojskowej asysty honorowej i towarzyszenie nam w odprowadzeniu na Wieczną Wartę naszych Koleżanek i Kolegów Akowców; to też ciągłe trwanie w gotowości na wezwanie i potrzeby naszego środowiska oraz wdzięczna pamięć i troska, która jest nam okazywana przy okazji wszelkich uroczystości wojskowych.
Jakkolwiek odznaczenie zostało nadane 21. Batalionowi Dowodzenia, to jednak dedykowane jest wszystkim żołnierzom poszczególnych kompanii, którzy wspomagają kombatantów Armii Krajowej w ich codziennej służbie i trwają na straży pamięci o historii Armii Krajowej – powiedziała sekretarz Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.
Z rąk Prezesa Honorowego – byłego więźnia trzech niemieckich obozów koncentracyjnych – Odznaczenie Pamiątkowe odebrał dowódca 21. Bdow – ppłk Zbigniew Cabała. Pan Pułkownik w podziękowaniu za wieloletnią współpracę wręczył Panu Prezesowi porcelanową szarotkę 21. Batalionu Dowodzenia oraz podziękował obecnym weteranom za ich służbę w szeregach Armii Krajowej.
Po uroczystym apelu, zakończonym odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej WP, członkowie Zarządu Okręgu wzięli udział w spotkaniu z Dowódcą 21. Bdow oraz żołnierzami 21. BSP.

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Święto Łączności i Informatyki w 21. Batalionie Dowodzenia, fot. Marian Majowicz

Za nami X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Napisane przez on 28.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Za nami X Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy została wyłączona

We wtorek, 17 października 2017 r., w dużej świetlicy Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A.  w Rzeszowie odbył się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zgodnie ze Statutem ŚZŻAK uczestniczyli w nim ustępujący członkowie władz Zarządu Okręgu oraz prezesi i delegaci z sześciu Kół, tj. z: Dębicy, Łańcuta, Rzeszowa, Stalowej Woli, Tarnobrzega i Tyczyna. Obrady odbywały się w obecności Sztandaru Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK oraz zaproszonych gości z Koła Miejskiego w Rzeszowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
Walny Zjazd otworzył Prezes Zarządu Okręgu – mjr Aleksander Szymański, który powitał wszystkich zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów – prezesów Kół terenowych, którzy opuścili nasze szeregi w ciągu minionej kadencji. Podkreślił także, by przez pamięć o zmarłych założycielach Okręgu, przez szacunek dla schorowanych wieloletnich członków władz Zarządu Okręgu, przeprowadzić wybory w duchu odpowiedzialności i szczerej troski o przyszłość Związku.

Pan Prezes Aleksander Szymański podziękował także za 24 lata służby na stanowisku Prezesa Zarządu Okręgu, którą pełnił w poczuciu żołnierskiego obowiązku wobec Koleżanek i Kolegów, odpowiedzialności za działalność społeczno-kombatancką ŚZŻAK, dla dobra braci akowskiej, pamięci o historii Armii Krajowej i dla przetrwania jej etosu.

W uznaniu wybitnej działalności mjr. Aleksandra Szymańskiego i Jego nieocenionych zasług dla Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy AK prezes Zarządu Koła Miejskiego w Rzeszowie złożył wniosek o nadanie Panu Aleksandrowi godności Prezesa Honorowego. Zjazd przyjął wniosek przez aklamację.
Po złożeniu sprawozdań z działalności władz Okręgu, określonych statutem, oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu, Zjazd dokonał wyboru władz Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego X kadencji.

Na prezesa Zarządu Okręgu wybrany został kpt. Julian Pawełek, ps. „Struga” – dotychczasowy inspektor ds. współpracy z Kołami i przewodniczący Okręgowej Komisji Socjalnej. W skład Zarządu Okręgu weszli: kpt. Stefan Michalczak, ps. „Brzoza” (Koło Miejskie w Rzeszowie), Alfred Kłęk, plut. pchor. Antoni Barnat, ps. „Wilk”, Janusz Skotnicki (członek zwyczajny bez uprawień kombatanckich Koła w Tyczynie), Agnieszka Iwaszek – dotychczasowa sekretarz Zarządu Okręgu. Jako zastępcy członków Zarządu powołani zostali: Edyta Przybylak i Łukasz Pompa – członkowie zwyczajni bez uprawnień kombatanckich Koła Miejskiego w Rzeszowie.
Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani: Alfred Kłęk i Agnieszka Iwaszek.
W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego weszli delegaci z Kół w Dębicy, Rzeszowie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Tyczynie. Szczegółowe dane zamieszczone są w zakładce: władze Okręgu.
Na wniosek mjr. Zbigniewa Piekiełka Okręgowy Zjazd Delegatów przyjął także uchwałę o uhonorowaniu i wyrażeniu szczególnych podziękowań nieobecnemu na Zjeździe, z powodu ciężkiej choroby, wiceprezesowi Zarządu Okręgu – mjr. Eligiuszowi Janczykowi, ps. „Alek”, który w ciągu blisko 30 lat ofiarnej, sumiennej i niemającej sobie równych społecznej pracy związkowej położył wielkie zasługi dla działalności ŚZŻAK.
Na zakończenie obrad Zjazdu Kol. Marian Majowicz wykonał pamiątkową fotografię na dobry początek solidarnej i solidnej współpracy wszystkich struktur Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK X kadencji – w myśl naszej dewizy: Poległym na chwałę, żywym ku pamięci!

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, 17.10.2017 r., fot. Marian Majowicz

 

Ślubowanie żołnierzy TSW w Przemyślu

Napisane przez on 26.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Ślubowanie żołnierzy TSW w Przemyślu została wyłączona

24 września br. w Przemyślu odbyło się ślubowanie żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.

Na zaproszenie dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk. dypl. Arkadiusza Mikołajczyka – w podniosłej ceremonii złożenia wojskowej przysięgi uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Okręgu Podkarpackiego i Koła Miejskiego w Rzeszowie, tj.: kpt. Julian Pawełek, kpt. Stefan Michalczak, kpt. Kazimierz Rzucidło, por. Władysław Koziarz oraz Kol. Bogusław Soboń i Kol. Marian Majowicz.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w Bazylice Archikatedralnej WNMP i św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita przemyski – abp Adam Szal. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na miejski Rynek, gdzie odbyła się ceremonia zaprzysiężenia żołnierzy do Terytorialnej Służby Wojskowej. Żołnierze Ziemi Przemyskiej złożyli ślubowanie na replikę historycznego Sztandaru Inspektoratu Rzeszów „Rtęć”, „Rzemiosło” Armii Krajowej, potwierdzając tym samym, że w codziennej służbie będzie nimi kierował etos napisany krwią, bohaterstwem i poświęceniem pokolenia żołnierzy Armii Krajowej.

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Ślubowanie WOT w Przemyślu, fot. Marian Majowicz

Szlakiem por. „Potoka”

Napisane przez on 25.10.2017 w Aktualności | Możliwość komentowania Szlakiem por. „Potoka” została wyłączona

W pierwszą niedzielę października br. pięcioro obieżyświatów z Koła Miejskiego w Rzeszowie, z których najstarszy liczy 96 i siedem miesięcy, a najmłodszy 8 lat, wybrało się na wycieczkę historyczno-krajoznawczą do Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK, a dokładnie mówiąc do Iłży, gdzie odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę bitwy na Piotrowym Polu, stoczonej przez oddziały akowskie pod dowództwem por. Wincentego Tomasika, ps. „Potok” z żołnierzami Wehrmachtu. Jednym z uczestników historycznych wydarzeń jest prezes rzeszowskich kombatantów, podkomendny por. „Potoka”, kpt. Stefan Michalczak, ps. „Brzoza”, który w 73 lata po pamiętnej niemieckiej obławie powrócił w rodzinne strony i tereny młodzieńczych walk.

Łut szczęścia lub przeznaczenie pozwoliły naszemu Panu Prezesowi spotkać po tylu latach swoich kolegów i towarzyszy broni, z którymi złączył Go ongiś partyzancki szlak. Za sprawą naszego Kol. Łukasza Pompy, który kierował całą kombatancką wycieczką, podkomendny por. „Potoka” mógł także, wspólnie ze swoimi rzeszowskimi kolegami-akowcami, skłonić głowę przed pomnikiem walecznych partyzantów na cmentarzu w Iłży. Powrotowi w rodzinne strony naszemu Panu Stefanowi towarzyszyli: mjr Janina Wierzbicka-Kopeć, por. Władysław Koziarz oraz Kol. Łukasz ze swoją córeczką Madzią – najmłodszym sympatykiem ŚZŻAK.

Fotorelację z niezwykłego wyjazdu przygotował Kol. Łukasz Pompa.

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa

Iłża, 1.10.2017 r., fot. Łukasz Pompa