Napisane on 23.01.2018 w Aktualności |

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 2 stycznia 2018 r., w wieku 96 lat, rozpoczął Wieczną Wartę

Śp. mjr w st. spocz. Franciszek SAGAN, ps. „Grabik”
23.03.1921 – 2.01.2018

Żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Inspektoratu Rzeszów w czasie od marca 1940 do lipca 1944 r. Absolwent konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w styczniu 1944 r., w stopniu kaprala podchorążego. W czasie okupacji niemieckiej należał do grupy dywersyjnej Inspektoratu Rzeszów AK, pod dowództwem Wiktora Błażewskiego „Orlika”. Walczył w III Zgrupowaniu „Zachód” w czasie akcji „Burza” na terenie Bratkowic. Po wojnie, w obawie przed aresztowaniem przez UB, ukrywał się w Gliwicach i w Krakowie.
Studiował na Politechnice Krakowskiej, pod studiach podjął pracę w Rzeszowie jako inżynier budownictwa.
Był współzałożycielem, sekretarzem i wieloletnim Prezesem Koła nr 2 Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie, wybitnym znawcą, dokumentalistą i popularyzatorem dziejów Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, autorem kilku prac historycznych, m.in.: „ZWZ-AK Obwód Rzeszów”, „Rejonowy Inspektorat ZWZ-AK Rzeszów”, „Podokręg Armii Krajowej Rzeszów”, „Żołnierze w sutannach. Kapelani Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów”.
Przez wiele lat prowadził działalność edukacyjną wśród młodzieży, zainicjował nadanie ośmiu szkołom na Podkarpaciu imię Armii Krajowej lub Jej żołnierzy. Należał do grona „Honorowych Podhalańczyków”. W 2017 r. został odznaczony Nagrodą Honorową „Świadek Historii”. Był kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Partyzanckiego oraz wielu innych odznaczeń i wyróżnień.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Uroczystości pogrzebowe śp. mjr. Franciszka Sagana odbyły się 5 stycznia 2018 r. (piątek), o godzinie 10:30, na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie w asyście wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, Rodziny, Dowódcy i żołnierzy Garnizonu Rzeszów, członków Światowego Związku Żołnierzy AK, delegacji szkolnych i przyjaciół Śp. Pana Majora.

Pożegnanie mjr. Franciszka Sagana – TVP RZESZÓW

Mowa pożegnalna mjr. Franciszka Sagana

Mowa pożegnalna mjr. Franciszka Sagana

 

 

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz

Ostatnie pożegnanie mjr. Franciszka Sagana, fot. Marian Majowicz