Napisane on 28.10.2017 w Aktualności |

Misją i priorytetowym zadaniem naszego Zarządu Okręgu, a przede wszystkim młodszego pokolenia członków bez uprawnień kombatanckich, jest zabieganie o to, by nasi najbardziej zasłużeni przedstawiciele, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, cieszyli się należnym im uznaniem i wszelkimi honorami.

Dlatego z radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Pan mjr Franciszek Sagan, ps. „Grabik”, którego zgłosiliśmy jako naszego kandydata do uhonorowania Nagrodą Honorową „Świadek Historii”, został jednym z sześciorga laureatów tegoż wyróżnienia nadawanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Jeden z nestorów podkarpackich Akowców, zrzeszonych w Okręgu Podkarpackim ŚZŻAK, odebrał wyróżnienie z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosława Szarka – podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dostojnemu Laureatowi towarzyszyli w tej wyjątkowej chwili Jego młodsi Koledzy: kpt. Władysław Kamecki i Alfred Kłęk.

FRANCISZEK SAGAN, PS. „GRABIK” – ŻOŁNIERZ ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ – ARMII KRAJOWEJ INSPEKTORATU RZESZÓW W CZASIE OD MARCA 1940 DO LIPCA 1944 ROKU. UKOŃCZYŁ KONSPIRACYJNĄ SZKOŁĘ PODCHORĄŻYCH REZERWY PIECHOTY W STYCZNIU 1944 R. W STOPNIU KAPRALA PODCHORĄŻEGO. W CZASIE OKUPACJI NALEŻAŁ DO GRUPY DYWERSYJNEJ INSPEKTORATU RZESZÓW AK POD DOWÓDZTWEM W. BŁAŻEWSKIEGO PS. „ORLIK”. WALCZYŁ W III ZGRUPOWANIU ZACHÓD W CZASIE AKCJI „BURZA” NA TERENIE BRATKOWIC. PO WOJNIE POSZUKIWANY PRZEZ URZĄD BEZPIECZEŃSTWA. W OBAWIE PRZED ARESZTOWANIEM UCIEKŁ DO KRAKOWA, GDZIE NADAL BYŁ TROPIONY PRZEZ UB. PRZEZ ROK UKRYWAŁ SIĘ W GLIWICACH, PO CZYM POWRÓCIŁ DO KRAKOWA W CELU KONTYNUOWANIA STUDIÓW NA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ. STUDIA UKOŃCZYŁ W 1952 R. I PODJĄŁ PRACĘ W RZESZOWIE JAKO INŻYNIER BUDOWNICTWA. OD 1989 R. PRACOWAŁ SPOŁECZNIE W ŚWIATOWYM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. PRZEZ 15 LAT PIASTOWAŁ FUNKCJĘ PREZESA KOŁA NR 2 ŚZŻAK W RZESZOWIE. MJR FRANCISZEK SAGAN JEST ZNANYM POPULARYZATOREM HISTORII ARMII KRAJOWEJ NA RZESZOWSZCZYŹNIE. POSIADA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA JAKO DOKUMENTALISTA I AUTOR KILKU PRAC HISTORYCZNYCH I BROSZUR POPULARNONAUKOWYCH OPISUJĄCYCH DZIEJE WALK ŻOŁNIERZY AK. WYMIENIĆ NALEŻY: „ZWZ-AK OBWÓD RZESZÓW”, „REJONOWY INSPEKTORAT ZWZ-AK RZESZÓW”, „PODOKRĘG ARMII KRAJOWEJ RZESZÓW”, „ŻOŁNIERZE W SUTANNACH. KAPELANI ARMII KRAJOWEJ PODOKRĘGU RZESZÓW”. PRZEZ WIELE LAT PRACY SPOŁECZNEJ W ŚZŻAK PROWADZIŁ OŻYWIONĄ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ; ZAINICJOWAŁ NADANIE OŚMIU SZKOŁOM NA PODKARPACIU IMIĘ AK LUB JEJ ŻOŁNIERZY, WYGŁASZAŁ ODCZYTY I PRELEKCJE. JEST RÓWNIEŻ INSPIRATOREM UPAMIĘTNIANIA WAŻNYCH DLA POLSKI BOHATERÓW NARODOWYCH. ZAINICJOWAŁ BUDOWĘ POMNIKA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY PODOKRĘGU RZESZÓW AK ORAZ BUDOWĘ POMNIKA MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W RZESZOWIE.

Z inicjatywy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK Nagrodą Honorową „Świadek Historii” wyróżnieni zostali także: mjr w st. spocz. Aleksander Szymański, ps. „Korab”, kpt. w st. spocz. Janina Wierzbicka-Kopeć, ps. „Rosa”, „Osa” oraz śp. mjr w st. spocz. Mieczysław Skotnicki, ps. „Głóg”.

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów

Świadek Historii – mjr Franciszek Sagan, zdjęcia – IPN Rzeszów