Napisane on 08.10.2017 w Aktualności |

Na pamiątkę 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz utworzenia Szarych Szeregów Zarząd Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK wspólnie z Księdzem Duszpasterzem, Żołnierzami Garnizonu Rzeszów, Prezydentem Miasta Rzeszowa, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego zorganizowali uroczyste obchody w kościele p.w. Św. Krzyża oraz pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów. Oprócz organizatorów w uroczystości rocznicowej uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych, członkowie „Solidarności” Regionu Rzeszowskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, a przede wszystkim liczne poczty sztandarowe szkół podstawowych i średnich z Bratkowic i Rzeszowa.
Od wyśpiewania Gaude, Mater Polonia, w wykonaniu chóru Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego pod dyrekcją Małgorzaty Walkiewicz rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Seniora Diecezji Rzeszowskiej – Kazimierza Górnego – który wygłosił także okolicznościową homilię. Wybrzmiały w niej słowa dziękczynienia za ludzi, którzy 78 lat temu w podzielonej przez zaborców Ojczyźnie wskrzesili Polskie Państwo w podziemiu, za służbę i ofiarę życia żołnierzy Armii Krajowej, za solidarną i oddaną pracę podziemnej administracji, za mężów stanu, którzy najwyższym staraniem i usilnymi zabiegami chcieli utrzymać polską państwowość i podmiotowość na arenie międzynarodowej.

W hołdzie wdzięczności i pamięci przed ołtarzem kościoła Św. Krzyża pochyliły się Sztandary Wojska Polskiego i Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy AK, wystawione przez 21. Batalion Dowodzenia 21. BSP i ZS „Strzelec”. One też na czele z dowódcą uroczystości – mjr. Lesławem Litwinem – orkiestrą wojskową i kompanią honorową 21. Batalionu Dowodzenia poprowadziły uczestników uroczystości przed Pomnik Pamięci Żołnierzy AK Podokręgu Rzeszów, gdzie odbył się uroczysty apel.
Na placu przed pomnikiem zgromadzone delegacje powitał prezes Zarządu Koła Miejskiego w Rzeszowie – kpt. w st. spocz. Stefan Michalczak, który w krótkim przemówieniu powiedział m.in.: nasze światło dogasa! Światło ludzi tworzących Polskie Państwo Podziemne dogasa z każdym tygodniem… Czego wymownym przykładem jest śmierć naszego wspaniałego Kolegi śp. kpt. Mieczysława Szeteli – współtwórcy tego pomnika, który w ubiegłą środę dołączył do grona Koleżanek i Kolegów pełniących Wieczną Wartę. Powtórzę raz jeszcze: światło ludzi, których Ojczyzną była Polska Podziemna gaśnie! Czy płomień ten przetrwa po odejściu ostatniego z obywateli Polskiego Państwa Podziemnego? TO ZALEŻY OD WAS SAMYCH!
Na ręce dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie – dr. Dariusza Iwaneczki – okolicznościowy list skierowany do organizatorów i uczestników obchodów rocznicowych przesłał marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński. Z kolei w imieniu marszałka Województwa Podkarpackiego przemówienie wygłosił członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek.
Podczas apelu członkowie Zarządu Okręgu – kpt. Stefan Michalczak oraz kpt. Julian Pawełek – dokonali wręczenia Odznaczeń Pamiątkowych „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Z grona kombatantów Armii Krajowej uhonorowani zostali: ppor. Renata Niemirska-Pisarek, ps. „Mir”; ppor. Kazimierz Czernik, ps. „Dzbanek” oraz plut. Antoni Barnat, ps. „Wilk”. Wśród osób wspierających środowisko kombatanckie Armii Krajowej wyróżnienie otrzymali: Pan Mieczysław Janowski – były prezydent Miasta Rzeszowa, senator RP i poseł do Parlamentu Europejskiego, oraz członkowie zwyczajni bez uprawnień kombatanckich Koła Miejskiego w Rzeszowie: Kol. Marian Majowicz i Kol. Łukasz Pompa.
Uroczysty Apel Pamięci odczytała ppor. Ewelina Machucka, po którym kompania honorowa wystawiona przez 21. Batalion Dowodzenia strzeliła salwę honorową. Na zakończenie uroczystości zgromadzone delegacje złożyły wiązanki kwiatów i pokłoniły się Pomnikowi, przy którym wartę honorową pełnili żołnierze 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich.

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz

78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, fot. Marian Majowicz