Napisane on 13.09.2017 w Aktualności |

W wesołej atmosferze, niczym z baciarskich melodii, odbyła się ceremonia wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” pochodzącemu ze Lwowa żołnierzowi Armii Krajowej – porucznikowi Bolesławowi Opałkowi, ps. „Żbik”. Uroczystego aktu uhonorowania Żołnierza Obwodu Lwów – Śródmieście AK dokonał prezes Koła ŚZŻAK w Rzeszowie – kpt. Stefan Michalczak – w towarzystwie sekretarza Zarządu Okręgu i Kol. Mariana Majowicza, który te wyjątkowe chwile uwiecznił na zdjęciach i w oku kamery. O zasługach, długoletniej, bezinteresownej i ofiarnej działalności Porucznika „Żbika” można by napisać wiele, gdyż Pan Bolesław nie szczędził czasu i sił, żeby upamiętnić dzieje Armii Krajowej i swego Wiernego Miasta w świadomości mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia. Sam należał do oddziałów lwowskiej AK, w której służył przez dwa lata, doświadczając trudów życia pod okupacją niemiecką. Uczestniczył w wymarszu na pomoc powstańczej Warszawie, lecz nie dotarł do Stolicy, ponieważ wskutek dekonspiracji jego oddział został otoczony przez jednostki NKWD w Wesołej pod Przeworskiem. Choroba wybawiła go od wywózki na Sybir, czego niestety nie zdołał uniknąć Jego brat, jak też inni akowscy towarzysze broni z lwowskiego oddziału. Jako mieszkaniec Wiernego Miasta, pozostawał i pozostaje wierny historii niegdysiejszej stolicy Galicji, stojąc u kresu swych sił na straży pamięci o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich właśnie… Ślady patriotycznej działalności Pana Bolesława można dostrzec i w Rzeszowie na kościele Św. Krzyża, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona lwowskim profesorom zamordowanym przez Niemców w lipcu 1941 r., i w Łańcucie, który dzięki staraniom „Żbika” upamiętnił w postaci tablicy wybitnego dowódcę lwowskiej AK – ppłk. Bolesława Tomaszewskiego, „Ostrogę”, w końcu zaś w odległej Łubnie, w której na wiejskim cmentarzu, w żołnierskiej mogile pielęgnowanej od lat przez Pana Bolesława spoczywają szczątki Jego lwowskiego przyjaciela – kpr. pchor. Jerzego Horvatha. Bez energii i niezwykłego zaangażowania rzeszowskiego lwowianina trudno byłoby o żywą pamięć dla rocznic walk o Lwów z lat 1918 – 1919, upamiętnienie lwowskich profesorów czy rocznicy zbrodni wołyńskiej. Niebieska wstążeczka wśród biało-czerwonych kwiatów na uroczystościach patriotycznych, akowskich i narodowych, świadczyła zawsze, że wśród uczestników jest lwowski akowiec, stale podkreślający lwowskimi barwami, że Lwów jest semper fidelis…

Porucznik Bolesław Opałek, ps. „Żbik” – zasłużony dla ŚZŻAK, fot. Marian Majowicz

Porucznik Bolesław Opałek, ps. „Żbik” – zasłużony dla ŚZŻAK, fot. Marian Majowicz

Porucznik Bolesław Opałek, ps. „Żbik” – zasłużony dla ŚZŻAK, fot. Marian Majowicz

Porucznik Bolesław Opałek, ps. „Żbik” – zasłużony dla ŚZŻAK, fot. Marian Majowicz

Porucznik Bolesław Opałek, ps. „Żbik” – zasłużony dla ŚZŻAK, fot. Marian Majowicz