Napisane on 24.07.2017 w Aktualności |

W niedzielę, 23 lipca 2017 r., w kościele pw. Św. Trójcy i Św. Katarzyny w Tyczynie oraz na miejscowym cmentarzu, przy pomniku poległych Żołnierzy Armii Krajowej, odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą przeprowadzenia akcji „Burza” w mieście nad Strugiem i bohaterskim wyzwoleniem Tyczyna przez akowców z placówki „Topola”.

W uroczystych obchodach uczestniczyli ostatni żyjący żołnierze walk „burzowych”, łączniczki i sanitariuszki: Zofia Matuła, ps. „Lilia”, Rozalia Standio, ps. „Szarotka” oraz Lidia Dykiel.  Uczestnicy uroczystości ogarnęli również serdecznymi myślami nieobecnych, zacnych Kolegów, którzy z racji nobliwego wieku nie mogli wziąć udziału w upamiętnieniu rocznicy, tj.:  kpt. Stefanię Obarę, ps. „Stefa” – prezes Koła w Tyczynie, oraz mjr. Mieczysława Skotnickiego, ps. „Głóg” – założyciela i wieloletniego Prezesa tyczyńskiego Koła,  w czasie walk burzowych adiutanta dowódcy placówki – kpt. Jana Rabczaka, ps. „Dąb”.

Za poległych żołnierzy placówki „Topola”  ks. dr Marian Czenczek – proboszcz tyczyńskiej parafii – odprawił mszę św.  z udziałem pocztów sztandarowych Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, Koła w Tyczynie oraz ZS „Strzelec” , wystawionych przez młodzież strzelecką oraz tyczyńskie Orlęta.

Na zaproszenie Zarządu Koła w Tyczynie w obchodach uczestniczyła także delegacja Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK oraz Koła w Rzeszowie, w składzie: Kol. Alfred Kłęk, Kol. Julian Pawełek, Kol. Stefan Michalczak, Kol. Edward Sarna, Kol. Janina Wierzbicka-Kopeć oraz Kol. Maria Czosnek w asyście sekretarz Zarządu Okręgu.

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przejechali na tyczyński cmentarz, gdzie wokół pomnika poległych żołnierzy AK zebrali się przedstawiciele władz miasta, kombatantów AK, akowskich rodzin i pocztów sztandarowych, by wspólnie oddać hołd poległym akowcom, których w uroczystym Apelu Poległych przywołał chor. Jacek Surówka z 21. BSP.

Następnie zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów pamięci poległych partyzantów AK.  Podczas uroczystości na cmentarzu dokonano także pobrania grudek ziemi z miejsca pochówku poległych akowców, które zostaną złożone w niszy Kamienia Węgielnego Pomnika Armii Krajowej w Krakowie, u stóp Wawelu.  Aktu tego dokonali: Janusz Skotnicki i Stanisław Obara – synowie mjr. Mieczysława Skotnickiego i kpt. Stefanii Obary – członkowie zwyczajni Koła ŚZŻAK w Tyczynie.

Ostatnim akcentem tyczyńskich obchodów było spotkanie w Domu Kultury, podczas którego w kilku słowach wspomnień i w minucie ciszy upamiętniono zmarłych w tym roku Koleżanki i Kolegów: ppor. Irenę Kopiec i por. Tadeusza Mroczkę.  Zarząd Koła w Tyczynie nie zapomniał także o zasłużonych członkach Koła… Odznaczeniem Pamiątkowym Za zasługi dla ŚZŻAK odznaczeni zostali: Pani Zofia Matuła, ps. „Lilia”, Pani Rozalia Standio, ps. „Szarotka”, Pani Helena Sanchez – Matka Chrzestna tyczyńskiego Sztandaru – oraz Pan Władysław Pospieszil – członek zwyczajny bez uprawnień kombatanckich, wywodzący się z zacnej i zasłużonej dla AK rodziny Pospieszilów.

Wyróżnieni zostali także członkowie nadzwyczajni. Po trzech latach działalności związkowej w Kole w Tyczynie ośmioro członków nadzwyczajnych otrzymało status członka zwyczajnego bez uprawnień kombatanckich oraz biało-czerwone opaski.

WYRÓŻNIENI NADANIEM CZŁONKOSTWA ZWYCZAJNEGO ZOSTALI:

  1. PAN WACŁAW BOROWIEC;
  2. PAN JERZY FIL;
  3. PANI ANNA KOWALCZYK;
  4. PANI ZOFIA KULAS;
  5. PANI KATARZYNA MIERZWA;
  6. PAN STANISŁAW OBARA;
  7. PAN JANUSZ SKOTNICKI;
  8. PANI MARIA TOMAKA

W okolicznościowym przesłaniu Prezes Zarządu Okręgu napisał:  CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE JEST WYRAZEM SZCZEGÓLNEGO ZAUFANIA POKOLENIA AKOWCÓW DO MŁODSZEGO POKOLENIA , ZAUFANIA, KTÓRE DAJE PEŁNE PRAWO DO UDZIAŁU W PRACACH ZWIĄZKU, W TYM DO UCZESTNICTWA W ZARZĄDZIE KOŁA LUB ZARZĄDZIE OKRĘGU.

JEST TO SZCZEGÓLNA NOBILITACJA, ALE TEŻ ZOBOWIĄZANIE DO PEŁNEGO ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK, ZWŁASZCZA W CZASIE, KIEDY AKOWSKIE SIŁY SŁABNĄ, LECZ DUCH I PRAGNIENIE PRZETRWANIA ETOSU SŁUŻBY OJCZYŹNIE POZOSTAJĄ RÓWNIE GORĄCE JAK 75 LAT TEMU. WYRAŻAM GŁĘBOKĄ NADZIEJĘ, ŻE PRZYJMIECIE PAŃSTWO TO ZOBOWIĄZANIE DO SŁUŻBY NA STRAŻY PAMIĘCI O HISTORII ARMII KRAJOWEJ, O HISTORII PLACÓWKI TYCZYN DLA CHWAŁY I WIECZNEJ PAMIĘCI JEJ ŻOŁNIERZY.

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek

73. rocznica akcji „Burza” w Tyczynie, fot. Agnieszka Iwaszek