Napisane on 13.05.2017 w Aktualności |

Przedstawiciele Zarządu Okręgu wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa, które odbyły się w 72. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie. Jakkolwiek rocznica ta nie jest szczególnie celebrowana przez akowców z uwagi na ich tragiczne, powojenne losy w Polsce sowieckich wyzwolicieli, to pamięć o rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej jest, i powinna być, ważna także dla naszego narodu. Wyraził to najpełniej Pan Prezes – mjr Aleksander Szymański – w przemówieniu odczytanym przez kpt. Stefana Michalczaka.

Już przebrzmiał grom
I świat swą zmienił twarz
Ojcowski dom
Na powrót czeka nas
Pójdziemy w jasny dzień
Z zasobem nowych sił
Więc żegnaj nam
Świecie kamiennych brył” […]

Zacytowany fragment „Hymnu Gusenowskiego”, śpiewanego przez więźniów obozu koncentracyjnego w Gusen w maju 1945 r., można uznać za symboliczną metaforę końca wojny. Wtedy w maju, 72 lata temu, świat zmienił swą twarz dla milionów ludzi, których mniej lub bardziej boleśnie dotknęło cierpienie przyniesione przez okrucieństwo drugiej wojny światowej.

Dla trzech milionów Polaków – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych, robotników przymusowych, zniewolonych przez totalitarny system stworzony przez Trzecią Rzeszę, nadszedł czas wyzwolenia, pożegnania świata „kamiennych brył”, oflagów, stalagów, niemieckich bauerów i nazistowskich koncernów. Niosło się wtedy po całych Niemczech potoczne wołanie: Hitler kaput! Kriegs kaput!

W niemieckiej historiografii mówi się o tym czasie wyzwalania „Die Stunde Null” – godzina zero. Godzina, która rozpoczęła nowy czas w historii Polski, historii Niemiec i całej Europy. Jakże odmienny był to okres dla naszej Ojczyzny, oddzielonej żelazną kurtyną od wyzwolonych Zachodnich Niemiec, od całej zachodniej Europy, wiemy bodaj najlepiej my, żołnierze Armii Krajowej, dla których dzień zwycięstwa aliantów nad Tysiącletnią Trzecią Rzeszą nie oznaczał wolności, lecz kolejne zniewolenie na następne 50 lat!!

Kreślone głęboką nadzieją powrotu do wolnej Ojczyzny słowa gusenowskiego hymnu nie ziściły się w powojennej rzeczywistości pojałtańskiej. „Ojcowski dom” witał czerwonym terrorem, kazamatami i kolejnym totalitarnym systemem, w którym nie było miejsca dla gen. Stanisława Maczka, gen. Władysława Andersa czy innych bohaterów wojennego szlaku Polskich Sił Zbrojnych, gdzie mordowano naszych bohaterskich pilotów walczących w bitwie o Wielką Brytanię, gdzie bezlitośnie pogrzebano ciała i pamięć żołnierzy Armii Krajowej i innych członków podziemia niepodległościowego. 

Dziś moje pokolenie, mając w pamięci ciężkie doświadczenia czasu wojny i okresu powojennego, pragnie pochylić głowy przed pomnikiem naczelnego wodza – gen. Władysława Sikorskiego – i wspomnieć na ofiarną walkę polskich żołnierzy wszystkich frontów drugiej wojny światowej, na ofiary niemieckiego i sowieckiego ludobójstwa, na cierpienie wszystkich narodów Europy ogarniętych wojną – w głębokiej nadziei i w gorącym pragnieniu, by was – młodych – nigdy nie dotknęło piekło wojny.

Mjr w st. spocz. Aleksander Szymański

wyzwolony przez wojska amerykańskie 5 maja 1945 r. na terenie obozu Gusen

W obchodach rocznicowych, zorganizowanych przez Podkarpacką Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, posłowie na Sejm RP, zastępca dowódcy Garnizonu Rzeszów – płk dypl. Jarosław Mokrzycki, szef WSzW w Rzeszowie – płk dr inż. Mariusz Stopa oraz delegaci służb mundurowych Podkarpacia, „Strzelca” i drużyn harcerskich.

Najważniejszymi gośćmi byli jednak weterani działań wojennych, obecni na uroczystości: płk Jan Nowakiewicz i płk Jan Styś a także kombatanci AK na czele z wyzwolonym przez wojska amerykańskie – mjr. Aleksandrem Szymańskim.

Przed pomnikiem Naczelnego Wodza kombatanci AK mieli honor podziękować Żołnierzowi – Zastępcy dowódcy 21. BSP – który w szczególny sposób wspiera ich w kultywowaniu pamięci o Armii Krajowej i dba o odchodzące pokolenie akowców. Płk dypl. J. Mokrzycki otrzymał z rąk Prezesa Zarządu Okręgu oraz Prezesa Koła Rzeszów ŚZŻAK specjalny grawerunek z odznaczeniem pamiątkowym w uznaniu zasług na rzecz ŚZŻAK.

Po uroczystym Apelu Pamięci, przywołującym żołnierzy wszystkich frontów drugiej wojny światowej oraz ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, kompania honorowa wystawiona przez 21. Batalion Dowodzenia oddała salwę honorową, po której zgromadzone delegacje złożyły kwiaty u podnóża pomnika gen. W. Sikorskiego.

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz

8 maja 2017 r., fot. M. Majowicz