Napisane on 13.05.2017 w Aktualności |

Rzeszowskie rondo, u zbiegu ulic: Zbyszewskiego, Kotuli i Ofiar Katynia, na osiedlu Krakowska-Południe otrzymało imię porucznik Danuty Siedzikówny „Inki”. Z inicjatywy obywatelskiej mieszkańców osiedla Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę, aby bohaterska łączniczka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej została patronką wspomnianego ronda. Oficjalne nadanie imienia odbyło się 12 maja 2017 r. W upamiętnienie legendarnej „Inki” w przestrzeni miejskiej stolicy Podkarpacia włączyło się wiele osób, dyrektorów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie, Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Energetycznych, Gimnazjum nr 8 im. AK; nie zabrakło „Strzelca” i drużyn harcerskich, a także kibiców „Resovia”.  Dla uczczenia niezłomnej Porucznik AK kompanię honorową wystawił 1. Batalion Strzelców Podhalańskich. Z ramienia Zarządu Okręgu Podkarpackiego w uroczystości uczestniczyli: Prezes Koła ŚZŻAK – kpt. Stefan Michalczak – wraz z członkami Koła, Kol. mjr Janiną Wierzbicką-Kopeć oraz Kol. kpt. Edwardem Sarną, a także Skarbnik i sekretarz Prezydium Zarządu Okręgu. Szczególny udział jako mecenasi uroczystości mieli przede wszystkim członkowie „Solidarności”, w tym przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A.

W intencji por. „Inki” oraz żołnierzy poakowskiego podziemia niepodległościowego została odprawiona Msza św. w kościele p.w. Św. Rodziny, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii. Po patriotycznym nabożeństwie, zakończonym odśpiewaniem hymnu Boże, coś Polskę…, uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie, którego patronem jest płk Łukasz Ciepliński, zaprezentowali inscenizację historyczną ukazującą tragiczne losy „Inki”. W przygotowanie przedstawienia włączyli zarówno gimnazjaliści, jak też młodsi uczniowie podstawówki. Młodzi aktorzy z wielką wrażliwością odtworzyli historię dziewczyny-żołnierza, która zginęła, mając niewiele więcej lat od nich samych. Ze sceny wybrzmiały młodzieżowe interpretacje piosenek o „Ince”, jak też uniwersalne słowa z Przesłania Pana Cogito.

W strugach deszczu i wojskowym tempem uczestnicy uroczystości przeszli do ronda, gdzie krzyżują się ulice Zbyszewskiego, Ofiar Katynia i Kotuli. Tam odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a prezes Fundacji „Łączka” – T. Płużański – dokonał odsłonięcia tablicy im. Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Kol. Alfred Kłęk – który dziękując za uczczenie pamięci „Inki” w naszym mieście powiedział m.in. w odwołaniu do grypsów Danuty Siedzikówny:  Zachowałam się jak trzeba! Nie ma w tym zdaniu uciekania w światłocień, szukania łatwiejszego rozwiązania, pójścia na układ, zdrady. Jest za to wierność słowom akowskiej przysięgi i swemu dowódcy Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszcze”, dzięki którym 18-letnia Danuta Siedzikówna „Inka” zachowała honor żołnierza i godność Polaka.

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz

Rondo im. „Inki” w Rzeszowie. Uroczystość nadania imienia, fot. Marian Majowicz